master's thesis
GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND PROTECTIONISM

Ivana Brubnjak (2014)
University of Rijeka
Faculty of Maritime Studies, Rijeka
Department of Logistics and Management
Metadata
TitleGlobalna ekonomska kriza i protekcionizam
AuthorIvana Brubnjak
Mentor(s)Ana Perić Hadžić (thesis advisor)
Abstract
Jedan od temelja tržišnog gospodarstva je tržišno natjecanje. Njegova svrha je osigurati ravnopravan položaj poduzetnika na tržištu, bez obzira na njegovu veličinu i snagu na tržištu. Zaštita tržišnog natjecanja među ostalima podrazumijeva i sustav nadzora i politiku državnih potpora na razini države, te na regionalnoj i lokalnoj razini. Veliki broj zemalja koristi se određenim mjerama intervencije s ciljem pomaganja svojim poduzećima i pojedinim sektorima u gospodarstvu, u to se uvrštavaju i državne potpore. U EU godinama vlada trend smanjivanja iznosa potpora. Postoje brojne potpore koje su zabranjene iz razloga što dovode do isključivanja tržišnog natjecanja jer poduzećima donose prednost u odnosu na konkurenciju. Stvarni cilj državnih potpora je da se one usmjeravaju kako bi poduzeća ostvarila gospodarski rast, te da djeluju u vidu ostvarenja ciljeva od zajedničkih interesa. Unatoč smanjenju iznosa potpora, dolazak krize je utjecao na povećanje potpora kako bi se pomoglo poduzećima i sektorima da se bezbolnije nose s krizom i što prije iz nje izađu.
KeywordsThe global economic crisis state aid the European Union the Republic of Croatia
Parallel title (English)GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND PROTECTIONISM
Committee MembersDragan Čišić
Hrvoje Baričević
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Maritime Studies, Rijeka
Lower level organizational unitsDepartment of Logistics and Management
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLogistics and Management in Maritime Industry and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. logist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-10
Parallel abstract (English)
One of the foundations of market economy is competition. Its purpose is to ensure equal treatment of undertakings of market, regardless of its size and strength on the market. Protection of market competition includes among others a control system and state aid policy at the state level as well as at the regional and local level. Many countries have used certain measures of intervention with the aim of helping their companies and certain sectors of the economy which includes state aids. For years there has been a trend in the EU to reduce the amount of state aids. There are a number of grants that have been banned because they lead to distortions of market competition as they bring advantages for certain companies over the competition. The actual aim of state aids is that they are directed to companies to enable their economic growth and to act in terms of achieving the objectives of common interest. Despite the reduction in the amount of aids through the years, the advent of the crisis has forced some countries to increase the amount of aid to help companies and sectors to deal as painlessly with the crisis and to come out of it.
Parallel keywords (Croatian)globalna ekonomska kriza državne potpore Europska unija Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:143942
CommitterDolores Markotić