master's thesis
GUIDELINES OF TRANSPORT STRATEGY OF CROATIA CONSIDERING THE A1 MOTORWAY

Bruno Ranić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Metadata
TitleOdrednice prometne strategije Republike Hrvatske s obzirom na autocestu A1
AuthorBruno Ranić
Mentor(s)Hrvoje Baričević (thesis advisor)
Abstract
Koncipiranje strategijskih smjernica prometnog razvitka Hrvatske determinirano je ciljem integracije u europski prometni sustav. Stoga se njezini razvojni planovi usklađuju s međunarodnim dokumentima koji definiraju razvitak europske mreže prometnica. Osnovni paneuropski koridori koji presijecaju Hrvatsku su Koridor Vb, Vc, X i Xa. Kada se tim pravcima priključi i Jadransko-jonski koridor, koji se pruža uz obalu, na pravcu koji spaja sjevernu Italiju s Grčkom, definirali bismo okosnicu cijele prometne mreže RH u kojoj bitnu ulogu ima autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, kao temeljna poveznica hrvatskog sjevera i juga. Slijedom navedenog, osnovna ideja ovog rada je kratak prikaz prometne strategije Republike Hrvatske s obzirom na autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. U radu su ponajprije prikazane strateške smjernice razvoja prometne infrastrukture RH, s posebnim naglaskom na autoceste, zatim izgradnja, gospodarenje i neupitan značaj autoceste A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, te na kraju buduće strateške smjernice razvoja cestovnog prometa RH u odnosu na navedenu autocestu. Istraživana cestovna infrastruktura od državnog je interesa, te čitav postupak, od njezinog planiranja, preko projektiranja, pa sve do izgradnje i gospodarenja podliježe provjeri nadležnih državnih tijela, putem kojih se osigurava ispunjenje javnog interesa. Za neizgrađenu dionicu autoceste A1 od Ploča do Dubrovnika predviđen je nastavak ulaganja s ciljem održavanja kontinuiteta izgradnje i dovršetka pravca do čvora Ploče, kao i radovi na dionici od čvora Ploče do granice BiH.
Keywordstransport development strategy highway Highway A1 legislation connecting roads transport corridors
Parallel title (English)GUIDELINES OF TRANSPORT STRATEGY OF CROATIA CONSIDERING THE A1 MOTORWAY
Committee MembersEdvard Tijan
Ana Perić Hadžić
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsZavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLogistics and Management in Maritime Industry and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. logist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-15
Parallel abstract (English)
The concept of strategic guidelines for development of transportation in Croatian is determined by the objective of the European transport system. Therefore, its development plans are aligned with international documents that define the development of the European road network. Basic pan-European corridors that intersect Croatia are Corridor Vb, Vc, X and X. When these corridors connect the Adriatic - Ionian corridor, which stretches along the coast, connecting northern Italy with Greece, we would define the backbone of the entire transport network in Croatia. The important role in that is Highway A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, as a fundamental link between Croatian north and south. Consequently, the basic idea of this paper is a brief overview of the Croatian transport strategy with regard to the Highway A1 Zagreb - Split - Dubrovnik. The paper mainly presented the strategic directions of development of transport infrastructure of Croatia, with special emphasis on the highway, the construction, management and unquestionable importance of the A1 Motorway Zagreb - Split – Dubrovnik. For unconstructed section of the A1 motorway from Ploce to Dubrovnik anticipates further investments in order to maintain the continuity of the construction and completion of the direction of the junction plates, and works on the section from the junction plates to the border of Bosnia and Herzegovina.
Parallel keywords (Croatian)strategija prometnog razvitka izgradnja autoceste autocesta A1 zakonska regulativa spojne ceste prometni koridori
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:947534
CommitterDolores Markotić