master's thesis
LOGISTICS GUIDELINES TRANSPORT OF CONTAINERS IN RAILWAY TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Jelena Babić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Metadata
TitleLogističke odrednice prijevoza kontejnera u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj
AuthorJelena Babić
Mentor(s)Hrvoje Baričević (thesis advisor)
Abstract
Za svaku zemlju vrlo bitan čimbenik za gospodarstvo je promet. U Republici Hrvatskoj teretni promet većinom se odvija u cestovnoj mreži. Konstantno ulaganje u razvoj cestovnih prometnica, dovelo je do velikih razlika u razvoju drugih prometnih grana i neravnomjerne raspodjele transporta tereta po granama. Eurpska unija zalaže se za podjednaki razvoj svih transportnih grana, te poduzima sve moguće mjere kako bi se to promijenilo. Hrvatske željeznice nastoje projektima unaprijediti poslovanje i dignuti razinu kvalitete na europski nivo. Luka Rijeka planira izgradnju novih vezova za prihvat kontejnerskih brodova i izgradnju terminala za prekrcaj kontejnera na željezniĉke vagone i cestovna vozila. Kako bi željezniĉki prijevoz postao konkurentan potrebno je povećati brzinu i smanjiti troškove prijevoznih usluga. Automatizacijom željeznice i uvođenjem suvremenih prometnih sredstava povećava se brzina, te se smanjuje trajanje prijevoza. Otvaranjem prostora za operatere,željezniĉki sustav postat će konkurentniji u odnosu na ostale grane. Puštanjem novih operatera u željezniĉku mrežu, na otvoreno tržište potiče se zdrava konkurencija među postojećim operaterima i novih konkurenata. Stoga će se željezniĉki prijevoz odvijati u uvjetima liberaliziranog željezniĉkog tržišta.
Keywordscontainer traffic railway traffic market
Parallel title (English)LOGISTICS GUIDELINES TRANSPORT OF CONTAINERS IN RAILWAY TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Committee MembersBorna Debelić (committee chairperson)
Edvard Tijan (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsZavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLogistics and Management in Maritime Industry and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. logist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
For each country a very important factor for the economy is the traffic. In Republic of Croatia, freight transport is mainly performed in the road traffic. Constant investment in development of roads,has led to big differences in the development of other traffic brunches and unbalanced-sharing transport cargo by branches. The European Union pleads for the development of all transport branches, and is taking all possible measures in order to change. Croatian railway projects seek to improve bussines and raise the quality level to the European standard. Port of Rijeka plans to build new berths for container ships and construction of the terminal for the transshipment of containers on rail waggons and road vehicles. To became competitive rail transport need to increase the speed, and reduce the cost of transport services. Automatization of railways and the introduction of modern transportation means increased speed, and reduce the duration of transport. By opening space for operators, the rail system will become more competitive in relation to other branches. With the opening of new operators into the rail network,on the open market encourages healthy competition among existing operators and new competitors. Therefore, rail transport will implement in the conditions of a liberalized railway market.
Parallel keywords (Croatian)kontejnerski promet željezniĉki promet tržište
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:704118
CommitterDolores Markotić