master's thesis
APPLICATION AND ANALYSIS OF COGENERATION PLANTS ON SHIP

Marin Radovanović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
Metadata
TitlePrimjena i analiza kogeneracijskih postrojenja na brodu
AuthorMarin Radovanović
Mentor(s)Predrag Kralj (thesis advisor)
Abstract
U cijelom svijetu dolazi do suočavanja s energetskom krizom, a glavni razlog takvog stanja je neracionalna potrošnja otpadnih neobnovljivih izvora energije. Energetske krize, zahtjevi za što manjim negativnim utjecajem na okoliš, saznanje o siromašnim izvorima energije te značajna viša cijena energije bitno su utjecali u razvoju energetskih tehnologija i njihovom boljem iskorištavanju, odnosno upotrebljavanju kogeneracijskih postrojenja. Najveći dio energetskih tokova sastoji se od otpadne topline koju se može efikasno iskoristiti i tako povećati efikasnost brodskog pogonskog postrojenja, odnosno štedi se energija dok se udio cijene smanjuje u ukupnoj cijeni proizvoda. Brodski energetski porivni sustav je predstavnik multienergetskog sustava kojem je glavna zadaća proizvodnja, transformacija i transport mehaničke, toplinske i električne energije na pouzdan i ekonomičan način. Rashladni učinak na brodu može se postići primjenjivanjem trigeneracijskog sustava (iskorištavanje otpadne topline za zagrijavanje, proizvodnju električne energije i rashladnog učinka) koji koristi apsorpcijske rashladne uređaje. Prilikom odabira načina korištenja otpadne energije, potrebno je imati cjeloviti pogled na sve moguće kombinacije postrojenja i razne načine korištenja otpadne topline. Sustav se može primijeniti u vise varijanti, ali treba isprojektirati najekonomičniju, koja ovisi o energetskoj bilanci motora i troškovima eksploatacije, amortizacije i investicije.
Keywordscogeneration trigeneration shipboard power propulsion system waste heat energy
Parallel title (English)APPLICATION AND ANALYSIS OF COGENERATION PLANTS ON SHIP
Committee MembersAnte Bukša (committee chairperson)
Dragan Martinović (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsZavod za brodsko strojarstvo i energetiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarine Engineering and Maritime Transport Technology
Academic title abbreviationmag. ing. nav.mech.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
The whole world comes to dealing with the energy crisis, and the main reason of such situation is irrational consumption waste of non-renewable energy sources. The energy crisis, the demand for as little negative impact on the environment, knowledge of poor energy sources and significant increases in energy prices have significantly affected the development of energy technologies and their better use, or using new cogeneration plants. Most of the energy flow consists of waste heat that can be efficiently utilized and thus increase the efficiency of the propulsion plant, and power is conserved while the share price decreases in the total cost of the product. Marine energy propulsion system is representative of the multi-energy system which is the main task of production, transformation and transport of mechanical, thermal and electrical energy in a reliable and cost-effective manner. The cooling effect on the board can be achieved by applying trigeneration system (use of waste heat for heating, electricity generation and cooling effect) using absorption cooling devices. When selecting ways of using waste of energy, it is necessary to have a complete view of all the possible combinations of various plants, and methods for using waste heat. The system can be applied in several versions, but should be designed most economical, which depends on the energy balance of the engine and operating costs, amortization and investments.
Parallel keywords (Croatian)kogeneracija trigeneracija brodski energetski porivni sustav otpadna toplina energija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:732714
CommitterDolores Markotić