master's thesis
GEOTRAFFICAL PASSENGER’S FLOW ANALYSIS IN AIR TRANSPORT

Manuela Kolacio (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Metadata
TitleGeoprometna analiza tokova putnika u zračnom prometu
AuthorManuela Kolacio
Mentor(s)Tanja Poletan Jugović (thesis advisor)
Abstract
Zračni promet dugoročno i globalno gledano jedna je od gospodarskih grana koja ima veliku brzinu tehnološkog razvoja. Zračni promet postaje sve značajniji model prijevoza putnika. Na globalnoj razini evidentira se stalan porast prometa putnika bez obzira na ekonomske i energetske krize, ratne sukobe i teroristička djelovanja. Zračni promet predstavlja granu prometa bez koje se ne može zamisliti današnji svijet. Ova prometna grana prijevoza je povezana sa svim gospodarskim, poslovnim i turističkim kretanjima u svijetu. Geoprometna analiza prometnih tokova putnika u zračnom prometu je osnovni cilj ovoga istraživanja. U sklopu toga opisan je pojam tokova putnika i njihove specifičnosti u zračnom prometu. Također su prikazane specifičnosti organizacije putničkih i njihovih pratećih tokova u zračnom prometu, čimbenici i relevantni indikatori formiranja tokova putnika u zračnom prometu koji su sastavni dio i istražuju se unutar geoprometne analize tokova putnika u zračnom prometu. Na osnovi toga se formiraju tokovi putnika na tržištu zračnog prometa. Da bi se prikazali prometni tokovi putnika u zračnom prometu, provodi se analiza relevantnih indikatora tokova putnika u zračnom prometu. Geoprometna analiza relevantnih indikatora tokova putnika u zračnom prometu obuhvaća intenzitet, dinamiku i strukturu tokova putnika u zračnom prometu na svjetskoj i europskoj razini. U ovom istraživanju prikazani su glavni prometni pravci prometnih tokova putnika u zračnom prometu u svijetu i Europi, vodeće zrakoplovne luke i zrakoplovne kompanije kao referentne točke tokova putnika u zračnom prometu u svijetu i Europi.
Keywordspassenger's flow analysis in air transport forming passenger's flow Intensity and dynamics of the passenger's flow and their luggage main transport routes of the passenger's flow leading airports and airlines
Parallel title (English)GEOTRAFFICAL PASSENGER’S FLOW ANALYSIS IN AIR TRANSPORT
Committee MembersDavid Brčić (committee chairperson)
Edvard Tijan (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsZavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLogistics and Management in Maritime Industry and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. logist.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-09
Parallel abstract (English)
Air transport is globally, and in the long term one of the Industries that has high speed of technological development. Air transport is becoming more and more significant model of passenger's transport. A constant increase in passenger's traffic is recorded on a global scale, regardless the economic and energy crises, war conflicts and terrorist acts. Today's world could not be imagined without that part of traffic branch called Air transport. This traffic branch of transport is associated with all the economic, commercial and tourist movement in the world. Geotraffical passenger's flow analysis in air transport is the basic aim of this research. Within this, the concept of passenger's flow is described, along with its specificity in air traffic.The specifics of the passenger's flow organization and their supporting flow in air traffic are also shown, along with the factors and relevant indicators of forming passenger's flow in air traffic which are the main part of geotraffical passenger's flow analysis. On these grounds, the passenger's flow are formed on the air traffic market. The analysis of the relevant indicators of passenger's flow is carried out, just to show passenger's traffic flow in air traffic.Geotraffical analysis of the relevant indicators of passenger's flow includes intensity, dynamics and the structure of the passenger's flow in air traffic on the global and European level. Main transport routes of the passenger's traffic flow in European and the World's air traffic are shown in this research, also the leading airports and airlines as a reference points of the passenger's flow in European and in the World's air traffic.
Parallel keywords (Croatian)analiza tokova putnika u zračnom prometu formiranje tokova putnika intenzitet i dinamika tokova putnika i njihove prtljage glavni prometni pravci tokova putnika vodeće zrakoplovne kompanije i luke
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:568555
CommitterDolores Markotić