undergraduate thesis
Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na stradanje broda u nevremenu

Jure Šegota (2016)
University of Rijeka
Faculty of Maritime Studies, Rijeka
Department of Navigation and Nautical Studies