master's thesis
JUSTIFICATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAST RAILROAD IN THE CITY OF RIJEKA Mentor: Prof. dr.sc. Hrvoje Baričević Student: Sanjin Premor Studijski smjer: Tehnologija i organizacija prometa JMBAG: 0035162041 Rijeka, travanj

Sanjin Premor (2015)
University of Rijeka
Faculty of Maritime Studies, Rijeka
Department of Maritime Transportation