Pages

Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu
Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu
Pančo Ristov
U doktorskoj se disertaciji cjelovito sagledava i analizira pouzdanost i raspoloživost računalnih resursa upravljačkih centara i VTMIS sustava u cijelosti, uzimajući u obzir sve relevantne parametre koji utiču na kvalitetu pružanja definiranih usluga. Izvršena je analiza pokazatelja kvalitete računalnih sustava i opisana pouzdanost hardvera, softvera i operatora, tehnike za dostizanje pouzdanosti odnosno raspoloživosti te analizirana redundancija i mogućnosti primjene u...
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Marko Valčić
Sustavi za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata koriste se za održavanje njihove pozicije, smjera napredovanja i brzine, održavanje unaprijed definirane putanje gibanja, potpomognuto sidrenje i sl. Da bi se ove operacije uopće mogle provoditi, nužno je, između ostalog, omogućiti i određivanje precizne estimacije niskofrekventne pozicije, smjera napredovanja i brzine plovnog objekta, te estimaciju vjetrovnog i sporopromjenjivog opterećenja koje uzrokuju ostali vanjski...
Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora
Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora
Luka Mihanović
U doktorskoj disertaciji su prezentirani rezultati istraživanja eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja (popravljivosti) brzookretnih radijalnih brodskih dizelskih motora. Za primjenu opće teorije pouzdanosti na motore tipa „Zvezda“ M 504 B2, koji čine najvažniji dio propulzijskog podsustava raketnih topovnjača HRM (RTOP 11 i RTOP 12), učinjena je statistička obrada i znanstvena analiza velikog broja podataka uzetih iz prakse, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja...
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za
područje hrvatskog dijela Jadrana
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za područje hrvatskog dijela Jadrana
Radoslav Radonja
U doktorskom radu su znanstvenim metodama istražene i analizirane najvažnije karakteristike pomorskog prometa u hrvatskom dijelu Jadrana, prikazani su najnoviji međunarodni ekološki zahtjevi s osnove sprječavanja onečišćenja okoliša i njihov utjecaj na brodare kroz osnovna načela cikličnih promjena na pomorskom tržištu sa smjernicama za njihovu prilagodbu (ekološka prihvatljivost broda kao osnovni preduvjet opstanka brodara na tržištu), te izrađen pregled globalno...
Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta
Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta
Lovro Maglić
U doktorskom radu je istražen utjecaj adaptivnog informacijskog sustava brodskog zapovjedničkog mosta na radno opterećenje časnika straže. Ranijim istraživanjima je utvrđen bitan utjecaj razine radnog opterećenja na učinkovitost osobe, njezinu sposobnost donošenja ispravnih odluka i provođenja zadataka. U slučaju previsokog opterećenja odnosno preopterećenja može se značajno umanjiti svjesnost o okolnostima te povećati rizik od počinjenja pogreške. Značajni problem...
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje
Jasmin Ćelić
Trend rasta i migracije stanovništva u gradska središta te kontinuirano povećanje broja motornih vozila uzrokuju prometne gužve i zagušenja u većini velikih svjetskih gradova. Jedan od prepoznatih uzroka navedenog negativnog učinka je kruženje u potrazi za raspoloživim parkirališnim mjestom koji ne samo da doprinosi ukupnoj količini zagušenja u gradskim centrima već utječe na količinu vremena koje vozači bespotrebno provode u vozilu, razinu stresa vozača, količinu emisije...
Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija
Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija
Goran Bakalar
Doktorska disertacija "Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija" nastala je kao rezultat istraživanja mogućnosti primjene novih razvijenih tehnologija automatskog optičkog uzorkovanja u svrhu potvrđivanja kvalitete učinkovitosti sustava za pročišćavanje brodske balastne vode i daljinskim praćenjem upotrebom satelitskih komunikacijskih tehnologija i, na kraju, verificiranjem...
Model nespecifičnoga dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja
Model nespecifičnoga dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja
David Brčić
U ukupnom proračunu pogreške određivanja položaja jednofrekvencijskim GNSS prijamnicima, ionosfersko kašnjenje satelitskog signala predstavlja najznačajniju utjecajnu veličinu. GPS modelom ispravke ionosferskog kašnjenja (prema Klobucharu), dnevna dinamika ionosferskog kašnjenja opisuje se na globalnoj razini. U doktorskom radu predložen je regionalni model utemeljen na uočenim nespecifičnim pravilnostima u dnevnom hodu ionosferskog kašnjenja signala za određivanje položaja....
Model onečišćenja mora crnim otpadnim vodama s plovila
Model onečišćenja mora crnim otpadnim vodama s plovila
Žarko Koboević
U doktorskoj disertaciji istraženi su i analizirani najvažniji čimbenici koji imaju utjecaj na onečišćenje mora crnim otpadnim vodama s plovila. Istražena je podjela sanitarnih otpadnih voda na plovilima i njihov štetni utjecaj na ljude, živi svijet u moru i gospodarstvo. Utvrđeni su pokazatelji fekalnog onečišćenja mora. Istraženi su međunarodni, regionalni i nacionalni propisi kojima se regulira postupanje s crnim otpadnim vodama na plovilima i nedostaci u primjeni tih...
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
Veljko Plazibat
Povezivanje obalnih gradova u Republici Hrvatskoj kroz ogranizaciju međugradskih brzobrodskih pomorskih linija glavni je predmet istraživanja ove doktorske disertacije. Rezultati istraživanja temelje se na sekundarnim i primarnim izvorima podataka. Primijenjenom znanstvenom metodologijom dokazano je da organizacija međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske pridonosi realizaciji ciljeva prometne i pomorske politike, poboljšanju cjelokupnog...
Model pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza
Model pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza
Dražen Žgaljić
Promet, pogotovo cestovni prijevoz kao jedan od načina, ali dominantni način prijevoza, uzrokuje negativan utjecaj na okoliš i društvo. Očituje se kroz učestala prometna zagušenja, povećani rizik od prometnih nezgoda, povećanu razinu buke, povećani stres svih sudionika i društva općenito, velike količine ispušnih plinova što prijevozna sredstva direktno ispuštaju u okoliš te one koje su ispuštene u procesu proizvodnje pogonskog goriva. Pomorske prometnice su pomorski...
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji
Sanjin Valčić
Razmjena podataka između brodova i kopnenih objekata od iznimne je važnosti za potrebe sigurnosti navigacije, kao i za potrebe komercijalnih usluga. Iz tog razloga, u ovome radu su detaljno analizirani postojeći pomorski komunikacijski sustavi za prijenos podataka, u svrhu određivanja smjernica za njihovu nadogradnju, odnosno zamjenu novim komunikacijskim sustavima. Kako u pomorskim VHF komunikacijama nema razvijenog sustava za potrebe prijenosa velikih količina podataka, nužno...

Pages