Pages

Prilog unaprjeđenju kulture sigurnosti u brodarstvu sustavnim upravljanjem izbjegnutim nezgodama
Prilog unaprjeđenju kulture sigurnosti u brodarstvu sustavnim upravljanjem izbjegnutim nezgodama
Nermin Hasanspahić
U brodarstvu se mnoge izbjegnute nezgode uopće ne prijavljuju niti istražuju, što je gubitak dragocjenih informacija, jer bi rezultati njihovih analiza mogli pomoći unaprjeđenju sigurnosti na moru. Prema tome javlja se potreba za uvođenjem učinkovitog sustava upravljanja izbjegnutim nezgodama radi boljeg izvještavanja, a samim time i sudjelovanja pomoraca u procesu unaprjeđenja sigurnosti, odnosno općenito kulture sigurnosti. Uvođenjem Međunarodnog pravilnika o sigurnom...
Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja
Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja
Ivica Đurđević-Tomaš
Doktorska disertacija s naslovom „Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja“ opisuje postupak utvrđivanja sigurnosti plovidbe i mogućnosti uplovljavanja brodova za kružna putovanja u luku. Provedena je klasifikacija elemenata sigurnosti plovidbe i određeni su kriteriji za koje se radi procjena sigurnosti plovidbe. Napravljen je prilagodljiv model procjene sigurnosti plovidbe brodova za kružna putovanja u lučkom području...
Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera
Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera
Renato Oblak
Pružanje usluge kontejnerskog prijevoza je iznimno složen proces, koji zahtijeva visoka kapitalna ulaganja u osnovnu opremu i kontejnerske brodove. Nalazi se pod stalnim utjecajem čestih promjena koje nastaju na tržištu ponude i potražnje za brodskim prostorom, što ima za posljedicu veliku poslovnu nesigurnost i visoki stupanj poslovnog rizika. Zbog toga je uspješnost poslovanja kontejnerskih brodara u direktnoj ovisnosti o različitim tehnološko-tržišnim pokazateljima, a posebice...
Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka te otoka međusobno u Republici Hrvatskoj
Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka te otoka međusobno u Republici Hrvatskoj
Ante Mrvica
U ovome doktorskom radu se istražuje pomorsko-putnički promet na Jadranu i svi bitni činitelji koji utječu na povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno. Nadalje, u doktorskom radu se analiziraju sve putničke linije na Jadranu i to posebno za svaku primorsku županiju te se na kraju daje analiza i ocjena stanja pomorsko-putničkog brodarstva i luka na hrvatskom dijelu Jadrana. Pomorski promet se tijekom godina značajno povećavao zbog čega dolazi do potrebe gradnje sve većih i...
Tehničko-ekonomska analiza primjene skladišta energije u elektroenergetskim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem
Tehničko-ekonomska analiza primjene skladišta energije u elektroenergetskim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem
Aleksandar Cuculić
Sustav dinamičkog pozicioniranja koristi se za automatsku kontrolu uzdužnih, bočnih i rotacijskih pomaka plovnog objekta u svrhu održavanja zadane pozicije prilikom obavljanja eksploatacijskih zadataka kao što su primjerice bušenje podmorja, polaganje kablova, upravljanje daljinski navođenim ronilicama, te u velikoj mjeri ovisi o stabilnosti i kontinuitetu napajanja električnom energijom. U radu su analizirane specifičnosti elektroenergetskih sustava plovnih objekata s dinamičkim...
Upravljanje plutajućim dokom u  specijalnim slučajevima dokovanja  brodova
Upravljanje plutajućim dokom u specijalnim slučajevima dokovanja brodova
Alvise Chiole
Ova doktorska disertacija na sveobuhvatan način obrađuje dokovanje brodova kao nezaobilaznu pomorsku aktivnost vezanu za sve vrste brodova, brodica, plovnih objekata i odobalnih tehničkih sredstava. Izrađena je na osnovi primjera iz prakse, na više od dvije tisuće dokovanja koja su sistematizirana, statistički obrađena, istražena i ograničena za brodove do 100 m duljine i deplasmana do 1500 t. Osim povijesnog razvoja, obrađene su vrste dokova, s prednostima i nedostatcima u...
Utjecaj eksternih troškova na formiranje i konsolidaciju robnih tokova u sjevernojadranskom području
Utjecaj eksternih troškova na formiranje i konsolidaciju robnih tokova u sjevernojadranskom području
Luka Vukić
Problem istraživanja u ovoj disertaciji je analiza utjecaja internalizacije eksternih troškova, odnosno primjene načela aktualne prometne politike Ujedinjenih naroda i Europske unije, na promjene dinamike, intenziteta, strukture i smjerova robnih tokova na prometnim pravcima u sjevernojadranskom području. Analiza potencijalnih promjena u konsolidaciji robnih tokova provedena je u aktualnim uvjetima prometnog okruženja uzimajući u obzir sjevernojadranske i konkurentne prometne pravce te...

Pages