završni rad
STCW konvencija
raspodjela dužnosti posade

Josip Epet (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku