završni rad
Geoprometni značaj i perspektiva koridora Baltik - Jadran

Ariana Kulišek (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu