diplomski rad
Podmorska svjetlovodna mreža
sigurnost i zaštita

Goran Glavić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
Podaci o radu
NaslovPodmorska svjetlovodna mreža : sigurnost i zaštita
AutorGoran Glavić
Voditelj/MentorIrena Jurdana (mentor)
Sažetak rada
Podmorski optički kabeli kritična su infrastruktura iz razloga što su oni neophodni za gotovo čitavi svjetski prijenos podataka i informacija. Upravo iz tog razloga potrebna je pravna zaštita kako bi se kablove zaštitilo od raznih ljudskih aktivnosti ali i donošenje nacionalnih propisa o pravnim odnosima subjekata na moru kako prilikom, ali i nakon polaganja kablova, kako ne bi dolazilo do meĎunarodnih sporova. Polaganje kablova je proces koji zahtjeva prije samog polaganja istraţivanje rute kako bi se odabrala najbolja trasa za polaganje odnosno najpogodnije morsko dno da se što manje ostavi trajnih posljedica. Nakon polaganja, podmorskim kablovima najviše opasnosti prijeti od ljudskih aktivnosti poput koćarenja ili sidrenja te od različitih prirodnih katastrofa poput tsunamija ili potresa. S obzirom na veliku vaţnost, ali i veliku prijetnju koju imaju podmorski kablovi potrebna im je dodatna zaštita, kako pravna tako i infrastrukturna, jer ipak, podmorski svjetlovodni kablovi su sadašnjost, ali i budućnost prijenosa podataka u svijetu.
Ključne riječipodmorski kabeli zaštita okoliš utjecaj sigurnost podmorski optički kabeli
Naslov na drugom jeziku (engleski)SUBMARINE FIBRE OPTICS NETWORK : SECURITY AND PROTECTION
Povjerenstvo za obranuDubravko Vučetić
Zoran Mrak
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Tehnologija prometa i transport
Pomorski i riječni promet
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaElektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka elektroničke i informatičke tehnologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. el.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-07-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Submarine fibre optic cables are critical infrastructure because they are essential for almost all of the world's data and information transfer. For this reason, legal protection is needed to protect the cables from various human activities and the adoption of national legislation on the legal relations of subjects at sea as during and after the cables are laid in order to avoid international disputes. Laying cables is a process that requires research before laying in order to select the best route for the most suitable seabed to leave as little as possible permanent consequences After laying, most dangerous submarine cables threats are comming from human activities such as trawling and anchoring and from various natural disasters such as tsunamis or earthquakes. Considering great importance, but also a huge threat that have submarine cables, they need extra protection, such as legal and also infrastructure, because submarine fiber optic cables are present, and future of data transfer in the world.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)submarine cables protection enviromental impact security submarine optical cables enviromental imapct
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:151221
PohranioDolores Markotić