završni rad
Luka Rijeka
međunarodno poslovanje i konkurentnost na tržištu

Kristijan Nikolozo (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu