završni rad
Luke nautičkog turizma u funkciji gospodarskog razvitka Republike Hrvatske

Anja Uljar (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu