disertacija
Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka te otoka međusobno u Republici Hrvatskoj

Ante Mrvica (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet