disertacija
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje

Jasmin Ćelić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Podaci o radu
NaslovModel kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje
AutorJasmin Ćelić
Voditelj/MentorVinko Tomas
Sažetak rada
Trend rasta i migracije stanovništva u gradska središta te kontinuirano povećanje broja motornih vozila uzrokuju prometne gužve i zagušenja u većini velikih svjetskih gradova. Jedan od prepoznatih uzroka navedenog negativnog učinka je kruženje u potrazi za raspoloživim parkirališnim mjestom koji ne samo da doprinosi ukupnoj količini zagušenja u gradskim centrima već utječe na količinu vremena koje vozači bespotrebno provode u vozilu, razinu stresa vozača, količinu emisije štetnih plinova, te indirektno na zdravlje i sigurnost svih živih bića. U svrhu otklanjanja problema izazvanim kruženjem u potrazi za raspoloživim parkirališnim mjestom, odnosno zagušenjem, provode se različite metode i pristupi. Prije svega su to odgovarajuće strategije i politike koje se donose s ciljem uređenja postojećeg stanja i demotiviranja dijela stanovništva čiji dolazak u gradski centar nije nužan. Drugi su načini, kojima se u ovome radu posvećuje najveća pažnja, inteligentni parkirališni sustavi. Inteligentni parkirni sustavi se koriste za upućivanje vozača na raspoloživa parkirališna mjesta i pružanje informacija o njihovim karakteristikama. Redovito se koriste i za rezervaciju i naplatu parkiranja, no u najvećem broju slučajeva bili su vezani isključivo za zatvorena parkirališta i garaže. Tehnološkim napretkom i razvojem inteligentnih osjetila postalo je moguće kontrolirati i ulična parkirališna mjesta što se u ovome radu posebno ističe. U radu je analiziran klasičan model traženja raspoloživog parkirališnog mjesta, a zatim je predložen napredni model upućivanja na raspoloživa parkirališna mjesta upotrebom kooperativnog pristupa. Izrađen je simulacijski model predloženog naprednog sustava i ispitani su pokazatelji uspješnosti za četiri različita scenarija u slučaju s i bez zagušenja prometnog toka. Provedena simulacija pokazala je sve prednosti ovakvog sustava u odnosu na klasičan pristup i istaknuti su vodeći čimbenici njegove učinkovitosti.
Ključne riječiinteligentni transportni sustavi kooperativan pristup napredni sustavi za informiranje putnika inteligentni parkirni sustavi sustavi za upućivanje i navigaciju traženje rute parkiranje parkirališta
Naslov na drugom jeziku (engleski)MODEL OF COOPERATIVE APPROACH TO PARKING GUIDANCE SYSTEMS
Povjerenstvo za obranuDragan Čišić (predsjednik povjerenstva)
Vinko Tomas (član povjerenstva)
Sadko Mandžuka (član povjerenstva)
Irena Jurdana (član povjerenstva)
Siniša Vilke (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Tehnologija prometa i transport
Cestovni i željeznički promet
UDK004
OPĆENITO
Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
656
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Organizacija i kontrola prometa općenito
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPomorstvo
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-21
Datum promocije2016-04-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The growth trend and the trend of population migration into city centers, as well as the continuous increase in the number of motor vehicles cause traffic jams and congestions in most major cities in the world. One of the identified factors of the above mentioned negative effect is the circling in search of available parking space, which not only contributes to the total amount of congestion in city centers, but also affects the amount of time that drivers spend unnecessarily in vehicle, the stress level of drivers, the amount of emissions, and, indirectly, the health and safety of living beings. In order to eliminate the problems caused by the circling in search of available parking space, i.e. by the congestion, the different methods and approaches are implemented. First of all, these are the appropriate strategies and policies that are made in order to regulate the existing situation and to demotivate the arrival of part of the population in the city center, which does not represent a necessity. Another way to eliminate the above problem, which is the most emphasized in this paper, is represented by the intelligent parking systems. Intelligent parking systems are used to guide the driver to the available parking space and to provide the information on the characteristics of the same. Regularly they are also used for parking reservation and payment, but in most cases they were related exclusively to closed parking lots and garages. With the technological progress and the development of intelligent sensors it has become possible to even control street parking spaces, which is especially emphasized in this paper. Furthermore, the classic model of search of available parking spaces is analyzed, and then the advanced model of guidance to available parking spaces using a cooperative approach is proposed. The simulation model of the proposed advanced system is developed and indicators of effectivness for four different scenarious in the cases with and without traffic congestion are examined. The simulation analysis presents the advantages of this system compared to the classical approach and main factors of its effectiveness are highlighted.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Intelligent Transportation Systems Cooperative Approach Advanced Transport Information Systems Intelligent Parking Systems Guidance and Navigation Systems Routes Searching Parking Parking Lots
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:681097
PohranioDolores Markotić