diplomski rad
Analiza i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša u brodarskom menadžmentu

Matea Rupčić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu