završni rad
Ljudski faktor
primarni uzrok požara na brodu

Claudio Burić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za nautičke znanosti