završni rad
Utjecaj tržišta nafte na razvitak tankerskog morskog brodarstva

Šime Olivari (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu