završni rad
Prijevoz kemikalija morem
štetnost, sprečavanje onečišćenja mora s brodova

Matej Martinović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za nautičke znanosti