završni rad
Sustavi protupožarne zaštite na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova

Eduard Šubat (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za nautičke znanosti