završni rad
Regulacija brzine vrtnje istosmjernog elektromotora pomoću Arduino mikrokontrolera

Kenan Ibrahimi (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku