završni rad
Globalni dobavni lanac i linijsko brodarstvo

Luka Dabo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu