završni rad
Analiza poslova pomorskog agenta pri prijevozu opasnih tvari morem

Sanja Ilinić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu