završni rad
Protupožarna zaštita na brodovima za prijevoz ukapljenog plina

Luka Furlan (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za nautičke znanosti