završni rad
Analiza i ocjena stanja pomorskoputničkog prometa u Europi

Klara Jukica (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu