diplomski rad
Geoprometna analiza tokova putnika na kružnim putovanjima u Jadranu

Sanja Benić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci