završni rad
Značaj i uloga otoka u gospodarskom razvitku Republike Hrvatske

Tea Marmilić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu