završni rad
Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava u prometnim poduzećima

Nadin Grbeša (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu