završni rad
Značaj i uloga transporta i prometa u gospodarskim sustavima

Gordon Hađur (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu