diplomski rad
Reinžinjering poslovnih proces

Petra Tripar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu