Ekonomika luka: riješeni zadaci
Ekonomika luka: riješeni zadaci
Alen Jugović
Gorana Mudronja
Donald Schiozzi