Branković, Lorena: Primjena višekriterijske analize na izbor lokacije za nadogradnju marine na primjeru marine Novi Vinodolski, Crikvenice i Supetarske Drage

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja