doctoral thesis
MODEL FOR THE ORGANIZATION OF INTER – PORT SHIPPING LINES IN MARITIME PASSENGER TRAFFIC

Veljko Plazibat (2014)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Metadata
TitleModel organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
AuthorVeljko Plazibat
Mentor(s)Blanka Kesić
Abstract
Povezivanje obalnih gradova u Republici Hrvatskoj kroz ogranizaciju međugradskih brzobrodskih pomorskih linija glavni je predmet istraživanja ove doktorske disertacije. Rezultati istraživanja temelje se na sekundarnim i primarnim izvorima podataka. Primijenjenom znanstvenom metodologijom dokazano je da organizacija međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske pridonosi realizaciji ciljeva prometne i pomorske politike, poboljšanju cjelokupnog prometnog sustava generirajući pri tome brojne pozitivne učinke koji vode cilju uravnoteženja prometnih grana. Predloženim modelom organizacije međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske ističu se brojne prednosti pomorskog putničkog prometa (ekološki osvješteniji, brži, pouzdaniji, ekonomičniji, sigurniji) te dokazuju važnost kratke obalne plovidbe u funkciji veće valorizacije i korištenja mora kao prometnog puta. Aplikativnost predloženog modela testirana je na nekoliko potencijalnih međugradskih brzobrodskih linija potvrdivši sveukupne pozitivne efekte koje bi njegova implementacija generirala. Prednosti predloženog modela ogledaju se u boljem razumijevanju sustava brzobrodskih linija u međugradskom povezivanju, simulaciji najvažnijih varijabli i eksperimentiranju s mogućim različitim situacijama. Model ima raznoliku primjenu od određivanja glavnih karakteristika usluge na međugradskim brzobrodskim linijama i glavnih karakteristika davatelja usluga u pomorskom putnickom prometu do određivanja veličine potencijalne potražnje na pojedinim međugradskim brzobrodskim linijama i kapaciteta brzih brodova. Dobiveni podatci upućuju na ekonomsku, ekološku i energetsku opravdanost organizacije međugradskih brzobrodskih linija te konkuretnost kratke obalne plovidbe prema ostalim oblicima prijevoza.
Keywordsfast ship lines organisational model of inter-city fast ship lines
Parallel title (English)MODEL FOR THE ORGANIZATION OF INTER – PORT SHIPPING LINES IN MARITIME PASSENGER TRAFFIC
Committee MembersHrvoje Baričević (committee chairperson)
Blanka Kesić (committee member)
Maja Krčum (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
UDK656
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Transport and postal services. Traffic organization and control
656.6
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Transport by water
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate (doctoral) university study programme - Maritime Studies
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-30
Promoted date2015-04-24
Parallel abstract (English)
The main aim of this doctoral thesis is to investigate the connecting of coastal cities in the Republic of Croatia by organizing the fast ship maritime lines. The results of the investigation are based upon secondary and primary data sources. The organization of inter-city fast ship lines in Croatian maritime passenger traffic contributes to the realisation of traffic and maritime policy goals, as well as to the improvement of whole traffic system and also generates the positive effects on stabilization of different traffic branches. The proposed model of the organization of inter-city fast ship lines in Croatian maritime passenger traffic emphasizes various advantages of maritime passenger traffic (more eco-friendly, faster, more reliable, more economic and safer traffic) and proves the importance of short coastal navigation in the function of greater valorization and exploitation of the sea as traffic route. The applicability of proposed model is tested by several potential inter-city fast ship lines and it has proved all positive effects of its implementation. The advantages of proposed model are evident in better understanding of inter-city fast ship line system, the simulation of the most important variables and the experimenting with all possible situations. The model has diverse application and it includes the assessment of the main characteristics of inter-city fast ship line service and of maritime passenger traffic service provider as well as the assessment of the quantity of possible demand in particular inter-city fast ship lines and the capacities of the fast ships. The obtained results indicate econimic, ecologic and energetic adequacy of intercity fast ship line organization and short coastal navigation competitiveness to all other types of transportation.
Parallel keywords (Croatian)pomorski putnički promet kratka obalna plovida brzi brodovi međugradske brzobrodske linije model organizacije međugradskih brzobrodskih linija
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:662647
CommitterDolores Markotić