disertacija
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu

Veljko Plazibat (2014)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Podaci o radu
NaslovModel organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
AutorVeljko Plazibat
Voditelj/MentorBlanka Kesić
Sažetak rada
Povezivanje obalnih gradova u Republici Hrvatskoj kroz ogranizaciju međugradskih brzobrodskih pomorskih linija glavni je predmet istraživanja ove doktorske disertacije. Rezultati istraživanja temelje se na sekundarnim i primarnim izvorima podataka. Primijenjenom znanstvenom metodologijom dokazano je da organizacija međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske pridonosi realizaciji ciljeva prometne i pomorske politike, poboljšanju cjelokupnog prometnog sustava generirajući pri tome brojne pozitivne učinke koji vode cilju uravnoteženja prometnih grana. Predloženim modelom organizacije međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske ističu se brojne prednosti pomorskog putničkog prometa (ekološki osvješteniji, brži, pouzdaniji, ekonomičniji, sigurniji) te dokazuju važnost kratke obalne plovidbe u funkciji veće valorizacije i korištenja mora kao prometnog puta. Aplikativnost predloženog modela testirana je na nekoliko potencijalnih međugradskih brzobrodskih linija potvrdivši sveukupne pozitivne efekte koje bi njegova implementacija generirala. Prednosti predloženog modela ogledaju se u boljem razumijevanju sustava brzobrodskih linija u međugradskom povezivanju, simulaciji najvažnijih varijabli i eksperimentiranju s mogućim različitim situacijama. Model ima raznoliku primjenu od određivanja glavnih karakteristika usluge na međugradskim brzobrodskim linijama i glavnih karakteristika davatelja usluga u pomorskom putnickom prometu do određivanja veličine potencijalne potražnje na pojedinim međugradskim brzobrodskim linijama i kapaciteta brzih brodova. Dobiveni podatci upućuju na ekonomsku, ekološku i energetsku opravdanost organizacije međugradskih brzobrodskih linija te konkuretnost kratke obalne plovidbe prema ostalim oblicima prijevoza.
Ključne riječipomorski putnički promet kratka obalna plovida brzi brodovi međugradske brzobrodske linije model organizacije međugradskih brzobrodskih linija
Naslov na drugom jeziku (engleski)MODEL FOR THE ORGANIZATION OF INTER – PORT SHIPPING LINES IN MARITIME PASSENGER TRAFFIC
Povjerenstvo za obranuHrvoje Baričević (predsjednik povjerenstva)
Blanka Kesić (član povjerenstva)
Maja Krčum (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Tehnologija prometa i transport
Pomorski i riječni promet
UDK656
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Organizacija i kontrola prometa općenito
656.6
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Prijevoz vodom
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPomorstvo
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-30
Datum promocije2015-04-24
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The main aim of this doctoral thesis is to investigate the connecting of coastal cities in the Republic of Croatia by organizing the fast ship maritime lines. The results of the investigation are based upon secondary and primary data sources. The organization of inter-city fast ship lines in Croatian maritime passenger traffic contributes to the realisation of traffic and maritime policy goals, as well as to the improvement of whole traffic system and also generates the positive effects on stabilization of different traffic branches. The proposed model of the organization of inter-city fast ship lines in Croatian maritime passenger traffic emphasizes various advantages of maritime passenger traffic (more eco-friendly, faster, more reliable, more economic and safer traffic) and proves the importance of short coastal navigation in the function of greater valorization and exploitation of the sea as traffic route. The applicability of proposed model is tested by several potential inter-city fast ship lines and it has proved all positive effects of its implementation. The advantages of proposed model are evident in better understanding of inter-city fast ship line system, the simulation of the most important variables and the experimenting with all possible situations. The model has diverse application and it includes the assessment of the main characteristics of inter-city fast ship line service and of maritime passenger traffic service provider as well as the assessment of the quantity of possible demand in particular inter-city fast ship lines and the capacities of the fast ships. The obtained results indicate econimic, ecologic and energetic adequacy of intercity fast ship line organization and short coastal navigation competitiveness to all other types of transportation.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)fast ship lines organisational model of inter-city fast ship lines
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:662647
PohranioDolores Markotić