Pages

Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš
Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš
Nikola Bistrović
Tema ovog završnog rada je štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš. Balastne vode koriste se na brodovima kako bi se osigurala sigurnost plovidbe i omogućio stabilitet u stanju praznog broda. Kod iskrcaja balasta dolazi do ispuštanja mikroorganizama koji nemaju prirodnih predatora i time postaju invazivne vrste. U ovom radu prikazana je pravna regulativa o balastnim vodama kao i tehnička rješenja za istu. Rad sadrži načine obrade i tretiranja balastnih voda, kombinacija...
Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš
Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš
Luka Živković
Vodeni balast koji se koristi na brodovima radi osiguranja stabilnosti oslanja se na usisavanju mora u predviđene tankove. Za razliku od prošlih vremena, studije su pokazale kako preseljenje tisuća kubika mora iz jedne u neku drugu točku na našoj planeti, zapravo stvara invazije alohtonih vrsta u novim područjima. Ta prirodna pojava može imati veliki utjecaj na ravnotežu različitosti nekog morskog ekosustava, a posljedice se onda odražavaju na ljudsko zdravlje, na gospodarstvo i...
Žuta groznica
Žuta groznica
Matko Badurina-Dudić
Tema ovog završnog rada je tropska virusna bolest, nazvana žuta groznica, jedna je od svjetskih poznatih zaraznih bolesti. Žutu groznicu (lat. febris flava) uzrokuje virus iz roda Flavivirus, a glavni prenosnik je azijski tigrasti komarac. Ti komarci obitavaju na područjima Afrike i Južne Amerike, slični virusi žute groznice su virus dengue, virus Zapadnog Nila i virus japanskog encefalitisa. Ti komarci se ne mogu hraniti i razvijati na temperature nižoj od 23 °C. Od žute groznice...

Pages