Pages

"Galileo" navigacijski sustav
"Galileo" navigacijski sustav
Matko Pavletić
Galileo je globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) razvijan i financiran od strane Europske Unije (EU) kroz Europsku Svemirsku Agenciju (ESA). Projekt vrijedan 10 bilijuna eura dobio je ime po poznatom talijanskom astronomu, znanstveniku i fizičaru Galileu Galileju. Europska unija, razvojem vlastitog navigacijskog sustava želi svojem stanovništvu pružiti sustav navigacije tako da se više ne bi morali oslanjati na ruski GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema),...
3D pisači i tehnologije ispisa
3D pisači i tehnologije ispisa
Ante Nikolić
3D tehnologije ispisa namijenjene su ispisu relativno kompliciranih geometrija prema računalnom 3D modelu proizvoda u relativno kratkom vremenu. Od ispisanih 3D proizvoda se zahtijeva da budu kvalitetni, precizni, dimenzijski točni, te da posjeduju dobra mehanička i funkcionalna svojstva. Postoji 8 faza procesa koje su osnova svim 3D tehnologijama ispisa. Međutim određene faze se moraju prilagoditi procesu i materijalima koji se koriste u pojedinoj tehnologiji. Taj generalizirani...
3D printanje
3D printanje
Marko Žic
U ovom radu prikazan je pregled razvoja 3D printanja, posebno metode DMLS-a. Dan je povijesni pregled razvoja 3D printanja kroz prve korake komercijalizacije proizvodnje, pojave DMLS-a i daljnjeg razvoja tog procesa kroz godine. Prikazan je pregled razvoja uređaja, laserskih izvora za obradu materijala, koji je u ovom procesu korišten u obliku praha. Prikazano je kako se s novim saznanjima razvijao procesi korišteni materijali te kako je došlo do usavršavanja proizvodnje i performansi....
3D printer
3D printer
Ivan Diklić
U ovom radu prikazan je pregled razvoja aditivne tehnologije i 3D printanja. Prikazan je povijesni pregled razvoja aditivne proizvodnje i 3D printanja i prvi koraci komercijalizacije proizvodnje. Prikazan je pregled razvoja uređaja, te razvoj svih načina 3D printanja, a najbolje su opisana tri najčešće korištena načina SLA, FDM i SLS. Objašnjeni su mehanizmi 3D printera te pobliže definirani svi njegovi dijelovi, pogon, odnosno procesi printanja svake od navedenih tehnologija....
AIS
AIS
Ivan Hajdinjak
Automatski identifikacijski sustav (AIS) je sustav komunikacije koji koristi VHF (engl. Very High Frequency) frekvencijski pojas za razmjenu podataka čime je osigurana komunikacija između broda i obalne stanice, a osim toga osigurava komunikaciju između brodova što pridonosi sigurnosti navigacije i olakšava upravljanje prometom razmjenjujući navigacijske podatke kao što su identitet, pozicija, vrijeme, brzina i dr. To radi kontinuirano i samostalno (bez ljudske interakcije na brodu...
ARM mikroprocesori
ARM mikroprocesori
Marin Mohorić
U ovom radu razmatra se razvoj i primjena ARM mikroprocesora u suvremenoj tehnologiji. Prikazuje se građa ARM mikroprocesora, broj jezgri, vrsta aplikacije, cjenovni rang, preformanse i energetska učinkovitost. Posebna pozornost posvećena je razvoju jezgri i njihovoj implementaciji uspoređujući razne model iz ARM linije mikroprocesora. Proučavaju se nove moderne tehnologije koje se ugrađuju u same jezgre kako bi se poboljšale preformanse i izbjeglo potencijalno naglo starenje procesora.
Adaptivni sustavi upravljanja
Adaptivni sustavi upravljanja
Antonio Justinić
Sustav adaptivnog upravljanja može se definirati kao upravljački sustav povratne veze dovoljno inteligentan da prilagodi svoje karakteristike u promjenjivom okruženju, tako da su zadovoljeni neki specificirani kriteriji. Općenito govoreći, metode prilagodljivog upravljanja su uglavnom prikladne za (a) mehaničke sustave koji nemaju značajna vremenska kašnjenja; i (b) sustavi koji su dizajnirani tako da je njihova dinamika dobro razumljiva. Adaptivne metode kontrole, bilo modelske...
Adoptivni autopilot
Adoptivni autopilot
Stipo Marković
U ovom radu opisana je kinematika i dinamika broda kao i neki od najčešće korištenih matematičkih modela koji su zbog svoje jednostavnosti primjenjeni u mnogim autopilotima. U to su uračunati i vanjski poremećaji koji najviše utječu na parametre matematičkog modela broda i način na koji ih se modelira. Prikazane su i strukture i način na koji se automatski upravlja brodom, te problemi koji se javljaju prilikom upravljanja brodom. Dan je i opis različitih tehnika adaptivnog...
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Ana Maria Bashota
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Philipp Krkljuš
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivni harmonički filtri
Aktivni harmonički filtri
Mislav Spoja
U ovom radu analizirane su metode filtriranja neželjenih harmonika. Detaljno su obrađeni aktivni harmonički filtri koji su višestruko napredniji i kompleksniji od pasivnih filtara. U svrhu analize rada aktivnog harmoničkog filtra realiziran je simulacijski model elektroenergetskog sustav s nelinearnim teretom i aktivnim harmoničkim filtrom programskom paketu MATLAB. Rezultati dobiveni simulacijom su u skladu sa tvrdnjama navedenim u radu.
Aktualno stanje i tedencija razvitka brodogranje u Republici Hrvatskoj
Aktualno stanje i tedencija razvitka brodogranje u Republici Hrvatskoj
Dorian Čolić
Brodogradnja je industrijska djelatnost koja se bavi gradnjom, popravkom, održavanjem i opremanjem brodova. Zbog iznimno velikog utjecaja na gospodarstvo, brodogradnja za Hrvatsku predstavlja strateški važnu industriju. Hrvatsku brodogradnju prati velika tradicija, ali kroz godine je prolazila kroz uspone i padove. Dok je u prošlosti Hrvatska imala bitniju ulogu na brodograđevnom tržištu, danas je situacija uvelike drugačija, pa je došlo do toga da se državnim potporama moraju...

Pages