diplomski rad
Razvoj karijera

Amela Hodžić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Podaci o radu
NaslovRazvoj karijera
AutorAmela Hodžić
Voditelj/MentorEdvard Tijan (mentor)
Sažetak rada
Unatoĉ raspravama koje traju gotovo dva desetljeća, upravljanje ljudskim potencijalima, svojim intelektualnim granicama i primjenom u praksi, se može definirati kao aktivnost koja koordinira ljude i procese kako bi se ostvarili određeni ciljevi. Iako je relativno lako nabrojati aktivnosti koje ĉine upravljanje ljudskim potencijalima, to je tema koja potiĉe mnoge rasprave i neslaganja. Sposobnost poduzeća da raste i da ostane na vrhu je oduvijek ovisila o kvaliteti njegovih ljudi. U skladu sa navedenom ĉinjenicom, diplomski rad obrađuje temu razvoja karijera zaposlenika u poduzećima. Kroz navedeni primjer može se vidjeti kako ljudski potencijali i razvoj ljudskih potencijala izgleda u realnom životu, odnosno u praksi. Zaposlenici predstavljaju najvažniji intelektualni kapital svakog poslovnog sustava. U uvjetima globalizacije, poduzećima je, više nego ikada, potrebna vješta i motivirana ljudska snaga koja je kljuĉna za uspjeh poduzeća.
Ključne riječiljudski potencijali poduzeće uspjeh karijera
Naslov na drugom jeziku (engleski)CAREER DEVELOPMENT
Povjerenstvo za obranuAlen Jugović
Ana Perić Hadžić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Tehnologija prometa i transport
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. logist.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-17
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Despite discussions that lasted almost two decades, human resources management, its intellectual boundaries and application in practice, can be defined as an activity that coordinate people and processes in order to achieve certain goals. While it is relatively easy to list the activities that make up the human resources management, it is a topic that stimulates much debate and disagreement. The ability of companies to grow and to stay on top is always dependent on the quality of its people. In accordance with this fact, graduate work deals with the career development of employees in enterprises. Through the above example can be seen as human resources and human resource development looks in real life, or in practice. Employees are the most important intellectual capital of any business system. In the conditions of globalization, enterprises, more than ever, need skilled and motivated manpower is crucial to the success of the company.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)human resources company success career
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:541227
PohranioDolores Markotić