disertacija
Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima

Neven Grubišić (2013)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet