disertacija
Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala

Livia Maglić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci