disertacija
Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma

Nela Jadrijević (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci