disertacija
Prilog analizi utjecaja logistike pametnoga grada na okoliš

Mile Perić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci