Pages

Adoptivni autopilot
Adoptivni autopilot
Stipo Marković
U ovom radu opisana je kinematika i dinamika broda kao i neki od najčešće korištenih matematičkih modela koji su zbog svoje jednostavnosti primjenjeni u mnogim autopilotima. U to su uračunati i vanjski poremećaji koji najviše utječu na parametre matematičkog modela broda i način na koji ih se modelira. Prikazane su i strukture i način na koji se automatski upravlja brodom, te problemi koji se javljaju prilikom upravljanja brodom. Dan je i opis različitih tehnika adaptivnog...
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Ana Maria Bashota
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Philipp Krkljuš
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivni harmonički filtri
Aktivni harmonički filtri
Mislav Spoja
U ovom radu analizirane su metode filtriranja neželjenih harmonika. Detaljno su obrađeni aktivni harmonički filtri koji su višestruko napredniji i kompleksniji od pasivnih filtara. U svrhu analize rada aktivnog harmoničkog filtra realiziran je simulacijski model elektroenergetskog sustav s nelinearnim teretom i aktivnim harmoničkim filtrom programskom paketu MATLAB. Rezultati dobiveni simulacijom su u skladu sa tvrdnjama navedenim u radu.
Alternativni izvori energije
Alternativni izvori energije
Marko Strabić
Alternativni izvori energije su važni zbog njihovog manjeg utjecaja na okoliš. Energija valova je jedan oblik alternativnih izvora energije koja ima velik potencijal. Postoje različiti sustavi iskorištavanja energije valova za proizvodnju električne energije. Većina sustava je u eksperimentalnoj fazi zbog kompliciranog postupka i visokih troškova razvoja sustava.
Alternativni pogoni vozila
Alternativni pogoni vozila
Vanna Vidotto
Rad ne sadrži sažetak.
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Simon Teofilović
U diplomskom radu pod nazivom „Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper“ opisani su luka Koper, njezina povijest i razvoj, infrastruktura, povezanost s pročeljem i zaleđem te temeljne značajke kontejnerizacije. Uvodno poglavlje naznačuje svrhu i cilj istraživanja rada, metode korištene pri istraživanju te je opisana struktura rada. U četvrtom poglavlju rada osvrt je dan na tehnički aspekt luke Koper te se u tom poglavlju opisuje i glavna tema ovog rada, a to je...
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Andrea Kauzlarić
Pomorski promet najvažnija je pomorska djelatnost koja omogućuje globalno gospodarsko povezivanje, dok je turizam jedna od najznačajnijih gospodarstvenih aktivnosti Hrvatske. S namjerom da se iznesu sve relevantne činjenice i spoznaje, u ovome se radu analizira predmet Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj, odnosno prikazat će se svi čimbenici pomorsko-putničkog prometa, a posebice na prostoru Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske te Zadarske županije. Prema regijama najveće...
Analiza brodarskog ugovora na vrijeme
Analiza brodarskog ugovora na vrijeme
Carolina Kauzlarić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša u brodarskom menadžmentu
Analiza i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša u brodarskom menadžmentu
Matea Rupčić
U svom povijesnom razvitku morsko brodarstvo je prošlo mnogobrojne promjene mijenjajući u različitim razvojnim fazama svoje oblike i uloge. Promjene u brodarstvu utjecale su na obavljanje djelatnosti brojnih subjekata kao što su: morske luke, pomorski agenti, otpremnici i drugi. Unatoč velikom tehnološkom napretku morsko se brodarstvo i dalje suočava s problemom sigurnosti i zaštite okoliša što uvjetuje implementaciju sve većeg broja međunarodnih normi te donošenje izmijenjenih...
Analiza i ocjena stanja linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza i ocjena stanja linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Romina Lazić
Linijsko putničko brodarstvo karakterizira prijevoz putnika, tereta i vozila na unaprijed utvrđenim linijama, prema objavljenom redu plovidbe i utvrđenom cjeniku. Linijsko putničko brodarstvo čine klasični putnički brodovi, Ro-Ro putnički brodovi i brodovi velikih brzina. Linijsko putničko brodarstvo zbog svoje uloge u razvoju gospodarstva te turizma i života na otocima od posebnog je državnog interesa. Najznačajniji brodar u Republici Hrvatskoj, s 85,0 % udjela u ukupnom...

Pages