Pages

3D printanje
3D printanje
Marko Žic
U ovom radu prikazan je pregled razvoja 3D printanja, posebno metode DMLS-a. Dan je povijesni pregled razvoja 3D printanja kroz prve korake komercijalizacije proizvodnje, pojave DMLS-a i daljnjeg razvoja tog procesa kroz godine. Prikazan je pregled razvoja uređaja, laserskih izvora za obradu materijala, koji je u ovom procesu korišten u obliku praha. Prikazano je kako se s novim saznanjima razvijao procesi korišteni materijali te kako je došlo do usavršavanja proizvodnje i performansi....
3D printer
3D printer
Ivan Diklić
U ovom radu prikazan je pregled razvoja aditivne tehnologije i 3D printanja. Prikazan je povijesni pregled razvoja aditivne proizvodnje i 3D printanja i prvi koraci komercijalizacije proizvodnje. Prikazan je pregled razvoja uređaja, te razvoj svih načina 3D printanja, a najbolje su opisana tri najčešće korištena načina SLA, FDM i SLS. Objašnjeni su mehanizmi 3D printera te pobliže definirani svi njegovi dijelovi, pogon, odnosno procesi printanja svake od navedenih tehnologija....
Adoptivni autopilot
Adoptivni autopilot
Stipo Marković
U ovom radu opisana je kinematika i dinamika broda kao i neki od najčešće korištenih matematičkih modela koji su zbog svoje jednostavnosti primjenjeni u mnogim autopilotima. U to su uračunati i vanjski poremećaji koji najviše utječu na parametre matematičkog modela broda i način na koji ih se modelira. Prikazane su i strukture i način na koji se automatski upravlja brodom, te problemi koji se javljaju prilikom upravljanja brodom. Dan je i opis različitih tehnika adaptivnog...
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
Ana Maria Bashota
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Aktivna sigurnost cestovnog prometa
Philipp Krkljuš
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivni harmonički filtri
Aktivni harmonički filtri
Mislav Spoja
U ovom radu analizirane su metode filtriranja neželjenih harmonika. Detaljno su obrađeni aktivni harmonički filtri koji su višestruko napredniji i kompleksniji od pasivnih filtara. U svrhu analize rada aktivnog harmoničkog filtra realiziran je simulacijski model elektroenergetskog sustav s nelinearnim teretom i aktivnim harmoničkim filtrom programskom paketu MATLAB. Rezultati dobiveni simulacijom su u skladu sa tvrdnjama navedenim u radu.
Akutna stanja na brodu
Akutna stanja na brodu
Ivo Juričević
Rad ne sadrži sažetak.
Allocation machanisms as the backbone of the public sector development
Allocation machanisms as the backbone of the public sector development
Petar Ćurić
In this master thesis, an introduction is made with the subject of institutions, explaining the core definition of institutions their role in today's society, separation of formal and informal institutions, and the fields of study. After defining institutions next is game theory and its role in allocation, through prisoner dilemma games, chicken games and assurance games. Flowed by defining and analysing allocation and the object of allocation, namely being goods, and the mechanisms that are...
Alternativni izvori energije
Alternativni izvori energije
Marko Strabić
Alternativni izvori energije su važni zbog njihovog manjeg utjecaja na okoliš. Energija valova je jedan oblik alternativnih izvora energije koja ima velik potencijal. Postoje različiti sustavi iskorištavanja energije valova za proizvodnju električne energije. Većina sustava je u eksperimentalnoj fazi zbog kompliciranog postupka i visokih troškova razvoja sustava.
Alternativni pogoni vozila
Alternativni pogoni vozila
Vanna Vidotto
Rad ne sadrži sažetak.
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Simon Teofilović
U diplomskom radu pod nazivom „Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper“ opisani su luka Koper, njezina povijest i razvoj, infrastruktura, povezanost s pročeljem i zaleđem te temeljne značajke kontejnerizacije. Uvodno poglavlje naznačuje svrhu i cilj istraživanja rada, metode korištene pri istraživanju te je opisana struktura rada. U četvrtom poglavlju rada osvrt je dan na tehnički aspekt luke Koper te se u tom poglavlju opisuje i glavna tema ovog rada, a to je...
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Andrea Kauzlarić
Pomorski promet najvažnija je pomorska djelatnost koja omogućuje globalno gospodarsko povezivanje, dok je turizam jedna od najznačajnijih gospodarstvenih aktivnosti Hrvatske. S namjerom da se iznesu sve relevantne činjenice i spoznaje, u ovome se radu analizira predmet Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj, odnosno prikazat će se svi čimbenici pomorsko-putničkog prometa, a posebice na prostoru Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske te Zadarske županije. Prema regijama najveće...

Pages