Paginacija

Analiza lučkih troškova
Analiza lučkih troškova
Dominik Vukelić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza lučkog prometa
Analiza lučkog prometa
Dora Vlahov
Povijest luka i pomorske plovidbe su usko povezane kao što su povezani lučki gradovi i luke s izgradnjom brodova. Luke su predstavljale odraz stupnja razvoja društva zbog snažnog središta ekonomske moći. Luke su ishodišna i odredišna mjesta za obavljanje djelatnosti na moru i njihova namjena je transport tereta, iskrcaj ili ukrcaj putnika, obnova zaliha za brod i sl. Trgovačke luke se međusobno razlikuju iako obavljaju iste djelatnosti. Kako bi se pojedine luke mogle istaknuti i...
Analiza marina u Istarskoj županiji u funkciji razvitka nautičkog turizma
Analiza marina u Istarskoj županiji u funkciji razvitka nautičkog turizma
Romina Dundara
Predmet ovog rada je analiza marina u Istarskoj županiji, u funkciji razvitka nautičkog turizma. U ovom radu cilj je ustanoviti osnovna pravila pri kategorizaciji marina, navesti sve važne marine u Istarskoj županiji i njihov kapacitet, ali najbitniji cilj ovog rada je predstavljanje novih planova, projekata i lokacija za izgradnju novih marina u Istarskoj županiji. Naime, još za vrijeme Jugoslavije, nautički turizam doživljava veliki rast, međutim godinama nakon rata taj rast...
Analiza metoda određivanja elemenata luke i plovnih putova koji su značajni za maritimno projektiranje
Analiza metoda određivanja elemenata luke i plovnih putova koji su značajni za maritimno projektiranje
Ivan Vrlika
Ovim diplomskim radom sustavno i komparativno analizirane su metode, smjernice i međunarodne preporuke za horizontalno i vertikalno projektiranje dimenzija i obilježja plovnih putova, posebice onih u prilaznim ograničenim plovnim područjima, uključujući luke s pripadajućim ulazima, područjima za manevriranje i privez, te ostalim lučkim objektima. U svrhu definiranja i dimenzioniranja elemenata koji formiraju plovidbeni kanal i lučki bazen korištene su smjernice PIANC-a...
Analiza morskog ribolova u Republici Hrvatskoj
Analiza morskog ribolova u Republici Hrvatskoj
Sanja Marković
Ribolov je aktivnost koja se raznim tehnikama koristi za lov ribe i to već dugi niz godina. U RH postoje dvije kategorije: gospodarski i negospodarski. Gospodarski ribolov je ograničen alatima i uvjetima obavljanja. Negospodarskim se smatra ribolov za sport i rekreaciju. U ovom radu spomenut će se ribolovni alati i plovila, tehnike lovljenja ribe, te će se analizirati postojeće stanje ribolova u RH.
Analiza načela projektiranja sustava bokobrana
Analiza načela projektiranja sustava bokobrana
Dajana Mršić
Prilikom projektiranja luka potrebno je razmotriti i sustav bokobrana koji će se primijeniti. Bokobrani su namijenjeni sprječavanju izravnog naslanjanja i udara broda o obalu, što znači da su bokobrani jedna od sigurnosnih mjera u lukama. Upravo iz toga razloga potrebno je prilikom projektiranja odabrati adekvatan sustav bokobrana. Idealan sustav bokobrana je onaj sustav koji će maksimalno apsorbirati energiju koja se javlja tijekom pristajanja broda uz pristanu, a da pritom ne dođe do...
Analiza obalnog linijskog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza obalnog linijskog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Mišel Milković
Obalno linijsko brodarstvo od velikog je značaja za otoke Republike Hrvatske, gdje većini otoka služi kao jedina povezanost s kopnenim dijelom. Pomorsko – putničko brodarstvo podijeljeno je na linijsko i turističko linijsko brodarstvo. Agencija za obalni linijski putnički prijevoz je osnovana od strane Sabora Republike Hrvatske koja ima za cilj biti glavno regulatorno tijelo po svim pitanjima linijskog putničkog prometa na Jadranu. Agencija dodjeljuje koncesije i sklapa ugovore o...
Analiza pomorskih nezgoda
Analiza pomorskih nezgoda
Boško Mikin
U ovom završnom radu detaljno se opisuju pomorske nezgode. Navedene su definicije pomorskih nezgoda različitih autora i njihove osnovne karakteristike. Posebna pozornost je usmjerena na uzroke, ali i posljedice koje prethode odnosno slijede prije i nakon što se pomorska nezgoda dogodi. Prikazana je veza između uzroka i posljedica. Definirana je strukturalna podjela pomorskih nezgoda i vrste nezgoda te su opisane neke od najznačajnijih pomorskih havarija. U zadnjem dijelu rada dane su...
Analiza pomorskih nezgoda s aspekata Europske agencije za pomorsku sigurnost
Analiza pomorskih nezgoda s aspekata Europske agencije za pomorsku sigurnost
Tin Loborec
S ekonomske strane gledano pomorstvo je i dalje najprihvatljivija grana prometa. Povećanje svjetske flote brodova te sve brži prijevoz tereta od luke „A“ do luke „B“ sigurno su jedan od uzroka što je i dalje u svijetu prisutan velik broj pomorskih nezgoda. Ljudska greška je i dalje najčešći uzrok nastajanja nesreća. U ovom diplomskom radu ukratko je opisan rad Europske agencije za pomorsku sigurnost. Objašnjen je i način funkcioniranja agencijskih najvažnijih sustava kao...
Analiza pomorskih nezgoda u svijetu i Republici Hrvatskoj
Analiza pomorskih nezgoda u svijetu i Republici Hrvatskoj
Nardi Hrvatin
Kako je rizik prisutan svugdje oko nas treba naučiti kontrolirati rizik te ga dovesti do razine kada postaje prihvatljiv. Analiza rizika se u današnje vrijeme koristi u gotovo svim područjima pa tako i u pomorstvu. Pošto je prijevoz robe morem najjeftiniji dolazi do povećanja flote teretnih brodova na moru. Također uz teretne brodove veliki razvoj te brojčano povećanje dolazi i kod jahti, tj. brodova za razonodu te ribarskih brodova. Spomenuto povećanje brodova i jahti na moru...
Analiza ponude, potražnje i vozarina
Analiza ponude, potražnje i vozarina
Nikola Jelić
Nositelj i pokretač pomorskog tržišta te trgovinske razmjene je pomorski promet koji se odvija pomorskim prometnim putevima. Na pomorskom tržištu dolazi do stalnih promjena koje zahtijevaju prilagodbu brodara na zahtjeve tržišta kako bih ostali konkurenti. Bitni čimbenici koji utječu na pomorsko tržište su poslovni ciklusi koji se mijenjaju i tako utječu na stanje ponude i potražnje na pomorskom tržištu. Cilj rada je analiza i razlika formiranja ponude, potražnje i vozarina...

Paginacija