Pages

Benchmarking the technical efficiency of container ports against the port co-opetition concept in the East − West trade route
Benchmarking the technical efficiency of container ports against the port co-opetition concept in the East − West trade route
Mohamed Moustafa Abbas El Kola
The maritime container market with its dynamic nature and the increase of its seaborne trade is reshaping its player's power and influence on each other. Shipping lines are increasing market concentration in terms of carriers’ capacities leaving container ports with fewer choices rather than increasing investments with no guaranties of the positive balance sheet. Container ports always aim to improve their efficiency as it is considered one of the important element that reflects ports...
Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu
Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu
Pančo Ristov
U doktorskoj se disertaciji cjelovito sagledava i analizira pouzdanost i raspoloživost računalnih resursa upravljačkih centara i VTMIS sustava u cijelosti, uzimajući u obzir sve relevantne parametre koji utiču na kvalitetu pružanja definiranih usluga. Izvršena je analiza pokazatelja kvalitete računalnih sustava i opisana pouzdanost hardvera, softvera i operatora, tehnike za dostizanje pouzdanosti odnosno raspoloživosti te analizirana redundancija i mogućnosti primjene u...
Institut pomorskog dobra - generator održivog razvoja komplementarnih djelatnosti
Institut pomorskog dobra - generator održivog razvoja komplementarnih djelatnosti
Anto Violić
Upravljanje gospodarskim korištenjem pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj je stihijsko, bez teorijske i znanstvene potpore, kao i praktične primjene relevantnih čimbenika rasta i razvoja koji utječu ne samo na razvoj pomorskih sustava i cjelokupnog hrvatskog pomorskog sustava, već i na komplementarne djelatnosti čiji je sustav razvoja potrebno redefinirati, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Sukladno tome, temeljni cilj i svrha istraživanja ove doktorske disertacije jest...
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Inteligentna estimacija u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Marko Valčić
Sustavi za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata koriste se za održavanje njihove pozicije, smjera napredovanja i brzine, održavanje unaprijed definirane putanje gibanja, potpomognuto sidrenje i sl. Da bi se ove operacije uopće mogle provoditi, nužno je, između ostalog, omogućiti i određivanje precizne estimacije niskofrekventne pozicije, smjera napredovanja i brzine plovnog objekta, te estimaciju vjetrovnog i sporopromjenjivog opterećenja koje uzrokuju ostali vanjski...
Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora
Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora
Luka Mihanović
U doktorskoj disertaciji su prezentirani rezultati istraživanja eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja (popravljivosti) brzookretnih radijalnih brodskih dizelskih motora. Za primjenu opće teorije pouzdanosti na motore tipa „Zvezda“ M 504 B2, koji čine najvažniji dio propulzijskog podsustava raketnih topovnjača HRM (RTOP 11 i RTOP 12), učinjena je statistička obrada i znanstvena analiza velikog broja podataka uzetih iz prakse, a sve u cilju poboljšanja i unapređenja...
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za
područje hrvatskog dijela Jadrana
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za područje hrvatskog dijela Jadrana
Radoslav Radonja
U doktorskom radu su znanstvenim metodama istražene i analizirane najvažnije karakteristike pomorskog prometa u hrvatskom dijelu Jadrana, prikazani su najnoviji međunarodni ekološki zahtjevi s osnove sprječavanja onečišćenja okoliša i njihov utjecaj na brodare kroz osnovna načela cikličnih promjena na pomorskom tržištu sa smjernicama za njihovu prilagodbu (ekološka prihvatljivost broda kao osnovni preduvjet opstanka brodara na tržištu), te izrađen pregled globalno...
Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta
Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta
Lovro Maglić
U doktorskom radu je istražen utjecaj adaptivnog informacijskog sustava brodskog zapovjedničkog mosta na radno opterećenje časnika straže. Ranijim istraživanjima je utvrđen bitan utjecaj razine radnog opterećenja na učinkovitost osobe, njezinu sposobnost donošenja ispravnih odluka i provođenja zadataka. U slučaju previsokog opterećenja odnosno preopterećenja može se značajno umanjiti svjesnost o okolnostima te povećati rizik od počinjenja pogreške. Značajni problem...
Model integriranog javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci
Model integriranog javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci
Željko Smojver
Analiziranje kvalitete života urbanih sredina u kontekstu opsluživanja prometnim kapacitetima je univerzalni i višeslojni problem. Čest je slučaj da javni prometni sustavi ili njihovi dijelovi nisu optimalno iskorišteni. U vrijeme vršnih opterećenja gužve smanjuju komfor dok prazne vožnje čine mnoge usluge financijski neisplativima. Promet generira gubitak javnih prostora jer rast prometne potražnje smanjuje socijalnu aktivnost i prohodnost prometne mreže. Isto tako, zagađenje...
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje
Model kooperativnoga pristupa u sustavima upućivanja vozila na parkiranje
Jasmin Ćelić
Trend rasta i migracije stanovništva u gradska središta te kontinuirano povećanje broja motornih vozila uzrokuju prometne gužve i zagušenja u većini velikih svjetskih gradova. Jedan od prepoznatih uzroka navedenog negativnog učinka je kruženje u potrazi za raspoloživim parkirališnim mjestom koji ne samo da doprinosi ukupnoj količini zagušenja u gradskim centrima već utječe na količinu vremena koje vozači bespotrebno provode u vozilu, razinu stresa vozača, količinu emisije...
Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija
Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija
Goran Bakalar
Doktorska disertacija "Model nadzora automatskog sustava za pročišćavanje brodske balastne vode upotrebom protočnog citometra i satelitskih komunikacijskih tehnologija" nastala je kao rezultat istraživanja mogućnosti primjene novih razvijenih tehnologija automatskog optičkog uzorkovanja u svrhu potvrđivanja kvalitete učinkovitosti sustava za pročišćavanje brodske balastne vode i daljinskim praćenjem upotrebom satelitskih komunikacijskih tehnologija i, na kraju, verificiranjem...
Model nadzora i predviđanja energetske učinkovitosti i ispuštanja ugljikova dioksida na primjeru broda za prijevoz ukapljenoga naftnog plina
Model nadzora i predviđanja energetske učinkovitosti i ispuštanja ugljikova dioksida na primjeru broda za prijevoz ukapljenoga naftnog plina
Aleksandar Vorkapić
U ovom istraživanju predstavljen je model nadzora i predviđanja energetske učinkovitosti i ispuštanja ugljikova dioksida temeljen na senzorskim podacima preuzetim s broda za prijevoz ukapljenoga naftnog plina te meteorološkim i oceanografskim podacima sukladnim geografskom položaju i vremenu plovidbe. Za gradnju modela korištene su metode strojnog učenja u sinergiji s općom teorijom sustava. Model upotrebljava klasifikacijske i regresijske postupke strojnog učenja: naivni Bayes,...
Model nespecifičnoga dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja
Model nespecifičnoga dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja
David Brčić
U ukupnom proračunu pogreške određivanja položaja jednofrekvencijskim GNSS prijamnicima, ionosfersko kašnjenje satelitskog signala predstavlja najznačajniju utjecajnu veličinu. GPS modelom ispravke ionosferskog kašnjenja (prema Klobucharu), dnevna dinamika ionosferskog kašnjenja opisuje se na globalnoj razini. U doktorskom radu predložen je regionalni model utemeljen na uočenim nespecifičnim pravilnostima u dnevnom hodu ionosferskog kašnjenja signala za određivanje položaja....

Pages