Pages

Vozarine u morskom brodarstvu
Vozarine u morskom brodarstvu
Šime Mitrović
Brod je glavna ekonomska jedinica u gospodarskoj djelatnosti prijevoza putnika i robe morskim putem. S obzirom na to ekonomika broda odnosno ekonomska strana iskorištavanje broda kao prijevoznog sredstva predstavlja najbitniji dio ekonomike brodskih poduzeća, a time ujedno i temelj ekonomije brodarstva kao posebno izvanredne važne grane u širem sklopu prometa odnosno prijevoza uopće. U ekonomici brodarstva vrijedi opće pravilo što je brod veći to je ekonomičniji. Upravo...
Vozarinska tržišta u teretnom brodarstvu
Vozarinska tržišta u teretnom brodarstvu
Roko Kraljev
Vozarine su, kao glavni prihod brodara, primarni pokretač pomorske industrije općenito. Način formiranja istih je prilično složen te podložan velikom broju faktora. Njihovo kretanje, odnosno osciliranje, uvjetovano je prvenstveno dugoročnim čimbenicima, poput omjera ponude i potražnje za brodskim prostorom na svjetskom pomorskom tržištu. Osim toga, mnoštvo je utjecaja karakterističnih određenoj vrsti i veličini broda ili tereta kojeg se prevozi. Ovaj rad nastoji iznijeti...
Vozarinski indeksi i cikličnost gospodarskih kretanja
Vozarinski indeksi i cikličnost gospodarskih kretanja
Erika Fabijanić
Rad ne sadrži sažetak.
Vođenje prometnih tokova
Vođenje prometnih tokova
Daniela Tolj
Utvrđivanje načina kretanja vozila u prometu na cestama određuju promjenjivi parametri čije su veličine u međusobnom interakcijskom odnosu. Zbog toga, opisivanje zakonitosti kretanja entiteta u prometnom toku kao i opisivanje osnovnih veličina prometnog toka vrlo je složen proces. Znanstvenim istraživanjima utvrđeno je više od 200 elemenata i veličina značajnih za definiranje propusne moći prometnica i razine usluge cesta. Zbog optimiziranja procesa planiranja mjera za...
Vrednovanje izgradnje prometne infrastrukture
Vrednovanje izgradnje prometne infrastrukture
Lucijan Pahljina
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste brodova za linijski putnički prijevoz u RH
Vrste brodova za linijski putnički prijevoz u RH
Nives Francetić
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste brodova za obalni linijski putnički prijevoz u RH
Vrste brodova za obalni linijski putnički prijevoz u RH
Jan Franković
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste brodova za obalni linijski putnički prijevoz u RH
Vrste brodova za obalni linijski putnički prijevoz u RH
Mariana Fučić
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste hidroakustičnog pozicioniranja
Vrste hidroakustičnog pozicioniranja
Domagoj Brunović
U ovom radu prikazale su se vrste hidroakustičnog pozicioniranja, objašnjeno je kako pojedini sustavi rade, te koje tehnologije su to omogućile. U uvodnom dijelu dajem pregled znanosti hidroakustike, odnosno njenih početaka, te razvoj kroz povijest. Također u ovom poglavlju iznosim relevantne podatke vezane uz znanstveni razvoj hidroakustike kao što je brzina širenja zvuka u vodi, te zašto se u vodi ne koriste elektromagnetski valovi. Detaljno su opisani uređaji koji se koriste u...
Vrste i izvedbe brodskih osovinskih generatora
Vrste i izvedbe brodskih osovinskih generatora
Sven Pavičić
U sljedećem tekstu opisuje se način rada osovinskog generatora na brodovima sa sporohodnim dizelskim motorima. Navedene su prednosti i nedostaci osovinskih generatora kao i karakteristike izlaznih struja i frekvencija. Također su opisani njihovi načini instalacije u prostoru strojarnice i navedena je podjela s obzirom na vrstu i način spajanja na pogonski stroj. Sve navedeno u sljedećem tekstu rezultat je temeljito pretražene dostupne literature. Slikama i shemama prikazani su...
Vrste, značajke i primjene tegljača u polarnim područjima
Vrste, značajke i primjene tegljača u polarnim područjima
Tomislav Šimičić
Pojam tegljača, njihov razvitak i oceansko tegljenje brodova objašnjeni su u ovome radu. Njihove značajke i karakteristike jasno su objašnjene unutar poglavlja. Kako bi prikazali u kakvim uvijetima tegljači rade, objašnjen je proces zaleđivanja mora. Plovidba u polarnom području iziskuje mnoge rizika, koji su detaljno navedeni. Polarni pravilnik je međunarodni pravilnik za brodove koji plove polarnim morima, i upravo on ukazuje na sigurnosne aspekte koji su važni kada brod...
Web trgovina bazirana na WordPressu i WooCommerceu
Web trgovina bazirana na WordPressu i WooCommerceu
Laura Kocijan
Razvoj interneta donio je različite povlastice pa tako i razvoj web trgovine. Web trgovina sa sobom nosi svoje prednosti i mane prilikom obavljanja transakcija i narudžbi. Prednosti internet trgovine su te što postoji velika mogućnost izbora, reklamiranja i ostvarivanja kontakata različitih tvrtki kako bi se proizvodi na što bolji način plasirali na tržištu. Kao jedna od velikih prednosti web trgovine stoji to da ljudi iz vlastitih domova bez čekanja u gužvama mogu obaviti kupnju....

Pages