Pages

Analiza tokova pješaka i zahtjeva pješačkih signalnih faza za Jadranski i Jelačićev trg u gradu Rijeci
Analiza tokova pješaka i zahtjeva pješačkih signalnih faza za Jadranski i Jelačićev trg u gradu Rijeci
Ivan Šimić
U teoretskom dijelu obrađeni su općenito prometni i pješački tokovi. Nadalje, u nastavku je obrađena problematika pješačkih tokova u odnosu na definiranje zahtjeva za signalne planove. U spomenutom dijelu odrađen je i praktični zadatak gdje su određeni zahtjevi za Jadranski i Jelačićev trg te napravljena simulacija preko aplikacije PTV Vissim. Analiziran je broj pješaka po smjerovima i signalnim fazama za svako križanje, prosječno vrijeme tj. brzina kretanja te geometrija...
Analiza tokova putnika na kružnim putovanjima u svijetu
Analiza tokova putnika na kružnim putovanjima u svijetu
Sara Ban
Prometni tokovi putnika na kružnim putovanjima postaju sve značajnija vrsta neekonomskih, tj. turističkih prometnih tokova na globalnoj razini obzirom da potražnja za kružnim putovanjima eksponencijalno raste iz godine u godinu. Sve veći broj putnika svoje slobodno vrijeme želi provesti na kruzerima – brodovima za kružna putovanja, kako bi pored mnogobrojnog sadržaja koje kruzeri nude, svoje slobodno vrijeme proveo u gradovima koji su neizostavni dio itinerara kruzing kompanija....
Analiza tokova putnika u linijskom pomorskom prijevozu Republike Hrvatske
Analiza tokova putnika u linijskom pomorskom prijevozu Republike Hrvatske
Ella Bukvić
Tokovi putnika su tokovi ljudi (putnika) i njihove prtljage koji iz različitih motiva i potreba prometuju na pojedinim prometnim pravcima. Osnovna obilježja tokova putnika jesu: smjer, intenzitet i vrsta putničkog toka. Linijski putnički promet jedan je od osnovnih vrsta pomorsko-putničkog prometa. Glavna karakteristika linijskog pomorskog prijevoza je da se prevoženje putnika obavlja između ishodišne i odredišne luke prema unaprijed utvrđenom redu plovidbe. U ovom je radu...
Analiza troškova goriva kod novih trendova brodskih propulzija
Analiza troškova goriva kod novih trendova brodskih propulzija
Darko Glujić
Razvojem tehnologije i donošenjem novih ekoloških pravila mijenja se i brodarska industrija. Tehnološki napredak omogućio je znatne uštede kod potrošnje goriva, što povećanjem učinkovitosti već poznatih tehnologija, što uvođenjem novih tehnologija poput dizel-električne propulzije u kombinaciji sa radom na alternativna goriva poput prirodnog plina. Cijena prirodnog plina je znatno niža od standardnih brodskih tekućih goriva, te će se u diplomskom radu istražiti koliko je rad...
Analiza troškova pomorskog prijevoza u teretnom brodarstvu
Analiza troškova pomorskog prijevoza u teretnom brodarstvu
Roko Ažić
U ovom završnom radu obrađena je tema analize troškova pomorskog prijevoza u teretnom brodarstvu kroz strukturu linijskog, slobodnog i tankerskog brodarstva te fiksnih, varijabilnih i graničnih troškova u morskom brodarstvu. S obzirom da se najveći dio od međunarodnog robnog prometa odvija pomorskim putem, troškovi prometa bitno utječu na organizaciju teretnog prometa pomorskim putem. Glavni značaj svjetskih i međunarodnih središta proizvodnje i potrošnje upravo je u pomorskom...
Analiza tržišta svjetskih kontejnerskih tokova
Analiza tržišta svjetskih kontejnerskih tokova
Ivana Juretić
Kontejnerski tokovi predstavljaju značajan udio u strukturi pomorskih tokova. U radu se definira pojam i značaj kontejnerskih tokova, daje se osvrt na trenutne alijanse brodara i njihov utjecaj na kontejnersko tržište te se analizira promet kontejnerskih luka prema vodećim regijama kontejnerskih tokova u svijetu. Temeljem dosadašnjeg trenda kretanja kontejnerskog prometa u radu se također obrađuje i daje prognoza kretanja kontejnerskih tokova u budućnosti.
Analiza ugovora o prijevozu stvari morem s posebnim osvrtom na linijsku plovidbu
Analiza ugovora o prijevozu stvari morem s posebnim osvrtom na linijsku plovidbu
Luka Bilić
Pomorstvo je vrlo važna gospodarska grana na kojoj mnoge države grade svoju ekonomiju izravno ili posredno. Da bi cijeli sustav pomorskog prijevoza funkcionirao te na taj način donosio profite i kako bi se proces odvijao bez povećih poteškoća potrebna je pravna regulacija kojom će prijevoz stvari morem biti uređena. U ovom radu obrađeni su i analizirani glavni pravni poslovi kojima se uređuje prijevoz stvari morem, njihove glavne karakteristike kao što su konstitutivni elementi,...
Analiza ulazaka i izlazaka teretnih vozila preko cestovnih graničnih prijelaza
Analiza ulazaka i izlazaka teretnih vozila preko cestovnih graničnih prijelaza
Sven Tica
Cilj ovog završnog rada je odrediti može li određenim kvantitativnim metodama prognoziranja procijeniti vrijednost promatrane pojave, ako se ona nastavi ponašati kao u prethodnom razdoblju. U radu se koriste mjesečni podatci za ulazak i izlazak teretnih vozila preko Hrvatsko-bosanskohercegovačke granice, hrvatsko-crnogorske granice, hrvatsko- mađarske granice, hrvatsko-slovenske granice i hrvatsko-srpske granice. Određivanje reprezentativnog trenda i prognoza ulazaka teretnih vozila...
Analiza upravljanja Županijskom lučkom upravom Crikvenica
Analiza upravljanja Županijskom lučkom upravom Crikvenica
Igor Pavlić
Nakon odluke o decentralizaciji upravljanja lukama, Republika Hrvatska odlučila je prenijeti dio odgovornosti za razvoj luka na županije i odabrane gradove i općine. Zakonskim odredbama i političkim mjerama država je dala okvir u kojem županijske lučke uprave mogu razvijati svoju djelatnost. Time se je omogućilo osnivanje županijskih lučkih uprava koje se mogu pobliže posvetiti gospodarskom iskorištavanju pojedinih luka. Jedna od tih županijskih lučkih uprava osnovana je u...
Analiza utjecaja ciklokonvertera na kvalitetu električne energije
Analiza utjecaja ciklokonvertera na kvalitetu električne energije
Marko Jovičić
Ciklokonverter je jedan od najzastupljenijih pretvarača frekvencije koji je djelovanjem i obilježjima opisan u ovom radu. Za bolje razumijevanje problematike rada, prvo je definirana električna energija, elementi njezine kvalitete i standardizirane norme koje propisuju klasifikacijska društva. Zatim su objašnjeni principi rada statičkih pretvarača frekvencije i vrste koje se najviše koriste u sustavu brodske elektropropulzije. Glavni dio rada je posvećen samom opisu rada...
Analiza uvjeta obnavljanja pomorsko-agencijske djelatnosti prema hrvatskim popisima
Analiza uvjeta obnavljanja pomorsko-agencijske djelatnosti prema hrvatskim popisima
Ana-Maria Đurić
Ovaj je rad temeljen na pravnoj regulativi pomorske agencije i subjekata koju navedenu djelatnost čine. Koristeći zakonske propise, u radu je objašnjen način nastajanja pomorske agencije. Nadalje, obrađene su djelatnosti pomorskog agenta, njegove dužnosti i odgovornosti s obzirom na opću punomoć koja mu je dana ugovorom o pomorskoj agenciji. Ugovorom o pomorskoj agenciji određen je odnos nalogodavatelja i pomorskog agenta te ujedno i odnos pomorskog agenta i trećih osoba. S obzirom...

Pages