Pages

Analiza pravnog statusa pomorskog agenta u Republici Hrvatskoj
Analiza pravnog statusa pomorskog agenta u Republici Hrvatskoj
Sanjin Štefanović
Ovaj završni rad sa zadanom temom Analiza pravnog statusa pomorskog agenta u Republici Hrvatskoj, podijeljen je na 3 osnovne cjeline: Uvod, prvi dio završnog rada gdje se u kratkim crtama iznosi povijest razvoja pomorstva, pomorske trgovine i uslužnih djelatnosti i s time povezanim postupnim nastajanjem djelatnosti pomorskih agenata i agencija. Razrada teme, unutar ovog središnjeg dijela detaljnije se i preciznije razrađuje djelatnost pomorskog agenta kao današnjeg neizostavnog...
Analiza prijevoza opasnih tereta različitim vrstama prometa
Analiza prijevoza opasnih tereta različitim vrstama prometa
Mario Jerbić
Promet opasnih tvari je tema veoma važna za moderno društvo. Opasne tvari na temelju njihove prirode su opasne za javnu sigurnost ili red. One od mjesta proizvodnje do mjesta uporabe moraju biti pažljivo prevezene radi sigurnosti ljudskih života i zaštite okoliša. Važno je da se svi radni procesi obavljaju sukladno propisima, posebice pravilno označavanje vozila za prijevoz opasnih tvari, jer se na taj način informiraju svi sudionici prometa. U svrhu povećanja sigurnosti u prometu,...
Analiza prijevoza opasnih tereta u zračnom prometu
Analiza prijevoza opasnih tereta u zračnom prometu
Terezija Albertović
Za analizu prijevoza opasnih tereta u zračnom prometu potrebno je utvrditi klasifikaciju opasnih tereta, rukovanje opasnim teretom, ali i postupanje u slučaju nezgode ili nesreće. Rad je napisan u skladu s Dodatkom 18. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaška konvencija) – Siguran prijevoz opasnih roba zrakom te Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom s njihovim dodatkom, Zakonom o prijevozu opasnih tvari Republike Hrvatske, također i...
Analiza procesa i dokumentacija za nabavu brodova
Analiza procesa i dokumentacija za nabavu brodova
Carolina Bajo
Brodovi se razlikuju po tipu, veličini, starosti, tehničkom stanju i tehnološkim mogućnostima, zastavi pripadnosti te vlasništvu. Kao skup svega navedenog, oni čine ponudu. Ponuda je uz potražnju najvažniji čimbenik na pomorskom tržištu. Na tržištu brodova, brodovi čine ponudu, bili oni novi ili rabljeni. Brodovi se nabavljaju na razne načine, kako brodarima odgovara. Nabavljanje brodova je neizostavna stvar u poslovanju i trgovinskoj razmjeni. Cijene brodova i potrebe na...
Analiza procesa izrade modela tehnologijom 3D tiska
Analiza procesa izrade modela tehnologijom 3D tiska
Petar Strabić
3D tisak je tehnologija gdje se putem različitih procesa materijal spaja ili ukrućuje pod kontrolom računala kako bi se stvorio trodimenzionalni objekt. Predmeti mogu biti gotovo bilo kojeg oblika ili geometrije i izrađuju se iz digitalnih datoteka 3D modela. Danas postoji mnogo različitih metoda 3D tiska koje omogućuju njegovu primjenu u gotovo svim granama industrije, medicini, građevini, umjetnosti itd. Dakle, za razliku od predmeta koji je izrađen konvencionalnim postupkom...
Analiza prometa luka Jadranskog mora
Analiza prometa luka Jadranskog mora
Marinela Sučevac
Luka je mjesto na kojem brodovi iskrcavaju i ukrcavaju putnike i robu i na kojem se susreću sredstva pomorskog i kopnenog prometa. Morske luke imaju izuzetno bitnu ulogu za gospodarski razvitak Republike Hrvatske. Strategija od 2014. do 2020. bitno će pomoći jačanju uloge pomorstva u razvoju i konkurentnosti Republike Hrvatske kroz politike i inicijative održivog rasta gospodarske aktivnosti na moru i u priobalju. Iznimno je bitno ojačati utjecaj hrvatskog pomorskog sektora na...
Analiza prometne potražnje za uslugama Zračne luke Zadar
Analiza prometne potražnje za uslugama Zračne luke Zadar
Deni Vičević
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza prometne potražnje za uslugama poduzeća ''Rijeka plus''
Analiza prometne potražnje za uslugama poduzeća ''Rijeka plus''
Ivana Mihelčić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza protupožarnog sustava s vodenom maglom na brodu Scenic Eclipse
Analiza protupožarnog sustava s vodenom maglom na brodu Scenic Eclipse
Vid Glogovac
Brod je zatvoreni sustav u kojem se u svakom trenutku obavlja nekakva vrsta mehaničkog, električnog i elektroničkog rada. Takav sustav podložan je kvarovima, a time i nesrećama koje za posljedicu mogu imati gubitak vremena, opreme, tereta te na posljetku i života. Požar je jedna od najopasnijih vrsta nesreće na brodu jer izgaranje gorivog materijala generira velike temperature te, ovisno o gorivu, toksične pare i plinove koji su izrazito štetni i opasni za posadu i brod. Prisutnost...
Analiza razvojne tendencije suhih marina u Istri s osvrtom na poduzeće Žužić d.o.o.
Analiza razvojne tendencije suhih marina u Istri s osvrtom na poduzeće Žužić d.o.o.
Helena Brajković
Ovaj rad bavi se istraživanjem suhih marina na području Istarske županije. Svrha rada je istraživanje i analiza razvojnih tendencija suhih marina na području Istarske županije, a donosi se i osvrt na poslovanje poduzeća Žužić d.o.o. koja kategorizacijom spada u odlagališta plovnih objekata. Osnovne djelatnosti poduzeća su transport, servis, te održavanje plovila na suhom, a osim osnovnih djelatnosti vrše se i dodatne usluge, npr. pranje i poliranje plovila, popravci plastike i...
Analiza razvojnog potencijala luka otvorenih za javni promet od županijskog značaja u Istarskoj županiji
Analiza razvojnog potencijala luka otvorenih za javni promet od županijskog značaja u Istarskoj županiji
Carolina Kauzlarić
U diplomskom radu pod nazivom "Analiza razvojnog potencijala županijskih luka u istarskoj županiji" prikazana je i objašnjena analiza luka Istarske županije otvorenih za javni promet. Analizirana je problematika i nedostaci luka. Preko AutoCAD programa prikazana su planirana poboljšanja za razvitak luka i njihova trenutna funkcionalnost. U uvodnom poglavlju rada naznačena je problematika, svrha i cilj rada te je pojašnjena struktura rada, iznesena je hipoteza i znanstvene metode...
Analiza razvojnog potencijala županijskih luka ''Opatija-Lovran-Mošćenička Draga''
Analiza razvojnog potencijala županijskih luka ''Opatija-Lovran-Mošćenička Draga''
Luka Delić
U diplomskom radu pod naslovom „Analiza razvojnog potencijala županijskih luka „Opatija-Lovran-Mošćenička Draga“ prikazano je stanje i analizirano tih triju županijskih luka. Cilj rada je bio odrediti ograničenja i potencijale luka te prikazati puteve poboljšanja istih. U uvodnom poglavlju prikazan je problem i objekti istraživanja, svrha i cilj rada te su iznesene znanstvene metode koje su pri tome korištene. U sljedećem poglavlju definiran je pojam luka te određene...

Pages