Pages

Analiza računa otpreme
Analiza računa otpreme
Patricia Poropat
Ugovorom o prijevozu stvari morem između brodara i naručitelja kao posljedica sklopljenog posla nastaje obračun troškova učinjenih u luci za određeni brod. Poslove zastupanja i finalni obračun troškova za svog principala, brodara obavlja lučki agent u ime i za račun brodara. Račun otpreme prikazuje troškove koje je brod učinio za vrijeme boravka u luci pri izvršenju operacija ukrcaja i iskrcaja tereta. Navedeni izdatci podijeljeni su na one koji se odnose na brod, one koji se...
Analiza računalnih programa za procjenu rizika u pomorstvu
Analiza računalnih programa za procjenu rizika u pomorstvu
Sandro Hrvatin
Procjena rizika u pomorstvu osnovni je dio sigurnosti plovidbe i kao takvom mora mu se posvetiti posebna pažnja. Postoji niz metoda za analizu rizika, međutim sama procjena rizika je vrlo kompleksan zadatak. Imajući na umu količinu robe koja se prevozi morskim putem, procjeni rizika se treba pristupati s ozbiljnosti. Današnja, moderna tehnologija omogućava nam računalne izračune procjene rizika koji su sve više u upotrebi. Kako je procjena rizika u pomorstvu od značajne važnosti,...
Analiza regulacije razine napojne vode u brodskom generatoru pare
Analiza regulacije razine napojne vode u brodskom generatoru pare
Leopold Mandić
U ovom završnom radu obradit će se regulacija razine vode u brodskim generatorima pare. Područje koje rad zahvaća vezano je uz gradivo kolegija Brodski generatori pare, ali zahvaća i dio gradiva kolegija Simulator 1 zbog analize regulacije odnosno primjene gradiva kojim se rad bavi na konkretnom sustavu pare. Fokus je stavljen na najsofisticiraniji i najrasprostranjeniji oblik regulacije. Ključno je shvatiti princip rada PID regulatora kao izvršitelja trokomponentnog tipa regulacije....
Analiza riječnog prometa dunavskim koridorom
Analiza riječnog prometa dunavskim koridorom
Anamaria Martić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza rizika pomoću Monte Carlo simulacije na primjeru procjene prihoda naftne komapnije
Analiza rizika pomoću Monte Carlo simulacije na primjeru procjene prihoda naftne komapnije
Edi Kosović
Zbog složenosti suvremenih tehnologija i sve većeg naglaska na očuvanje resursa, pojavila se potreba za simuliranjem stvarnih modela. Pojava računala je u tome učinila revoluciju te danas gotovo da i ne postoji područje u kojem se stvarni model prvo ne predstavlja simuliranim. To donosi goleme uštede u materijalu, kapitalu i vremenu. Naftna industrija samo je jedna od grana kojoj podršku pri odlučivanju pružaju simulacije. Služe za procjene naftnih rezervi, njihovo opadanje,...
Analiza signala erbijom dopiniranog pojačala
Analiza signala erbijom dopiniranog pojačala
Erik Saleš
U današnje vrijeme, optičke komunikacije se smatraju jednim od najpouzdanijih telekomunikacijskih tehnologija. Pouzdani su u upravljanju i prijenosu podataka na velike udaljenosti s prihvatljivim „gubitcima“. U optičkim komunikacijama, koristi se optičko vlakno s vrhunskim prijenosom kvalitete u usporedbi s bakrenim sustavom. U ovom radu, posebna pažnja je posvećena Erbium dopiniranom pojačalu, odnosno teorijski i matematički su opisane pojave i sustav pojačala te struktura...
Analiza socijalnih mreža u dobavnom lancu
Analiza socijalnih mreža u dobavnom lancu
Ana Sušanj
Ovim radom se ukazuje na važnost socijalnih mreža u dobavnom lancu. Mrežni koncepti definirani su, testirani i primijenjeni u istraživačkim tradicijama u društvenim znanostima, od antropologije do sociologije do poslovne administracije i povijesti. Analiza socijalnih mreža usredotočuje se na veze između ljudi, grupe ljudi, organizacija, kao i zemalja. Rad je koncipiran u nekoliko dijelova. U uvodu su navedeni predmet i objekt istraživanja, radna hipoteza, svrha i ciljevi...
Analiza specijalnih poslova pomorskog agenta
Analiza specijalnih poslova pomorskog agenta
Hrvoje Vincetić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza stanja globalnog pomorskog tržišta
Analiza stanja globalnog pomorskog tržišta
Livia Superina
Globalno pomorsko tržište najveći je dio globalne trgovine. Pomorski tokovi robe vrlo su rašireni, dosežu gotovo sva područja svijeta, najrazvijenije svjetske ekonomije imaju veliki udio u takvoj vrsti razmjene dobara, odnosno roba. Pomorsko tržište ima nekoliko podjela unutar kojih se prevoze različite vrste tereta, svaka vrsta na svojem tržištu preko različitih pomorskih ruta na različitim brodovima izgrađenima posebno za njihov prijevoz. Teret se prevozi ondje gdje postoji...
Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Drago Lasić
Marikultura je podsustav pomorskog sustava i u Republici Hrvatskoj predstavlja jednu od razvijenijih gospodarskih grana unutar samoga sustava. Stanje marikulture u RH je zadovoljavajuće, ali kao zemlja koja posjeduje mnoga prirodna bogatstva i samim ulaskom u Europsku uniju pruža se prilika za dodatni razvoj. Od velike je važnosti da se marikultura u RH razvija prema Nacionalnom strateškom planu razvoja marikulture u razdoblju od 2014. do 2020. godine koji prati potrebe potražnje za...
Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Valentina Devčić
U ovome radu su obrađeni podaci o stanju marikulture u Republici Hrvatskoj. Marikultura je podsustav pomorskog sustava i predstavlja jedan od najrazvijenijih sektora. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pruža se prilika za primjenu ekoloških i tehnoloških standarda Unije. To znači povećanje potražnje za hranom koja dolazi iz mora i veći pritisak na okoliš. Nacionalni strateški plan je od velike važnosti jer prati potražnju za morskim proizvodima na domaćem i stranom tržištu.

Pages