Pages

Analiza poslova agenata posrednika
Analiza poslova agenata posrednika
Vilim Spevec
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza poslova lučkog agenta
Analiza poslova lučkog agenta
Nicol Bazzara
Predmet istraživanja ovog završnog rada jest pomorski agent, s posebnim osvrtom na podvrstu istog, a to je lučki agent. Iako se u praksi često i ne vrši podjela zaduženja, već agenti obavljaju sve potrebne poslove zastupanja, posredovanja i pomaganja svojim nalogodavcima, u ovom je radu fokus postavljen na poslove koji se u teoriji nabrajaju pod opis lučkog agenta. Iz tog su razloga isti posebno obrađeni i opisani u nastavku rada. Ukratko je spomenuta i opća definicija pomorskog...
Analiza poslova lučkog agenta
Analiza poslova lučkog agenta
Dejan Stamenić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza poslova lučkog agenta pri prihvatu i otpremi broda
Analiza poslova lučkog agenta pri prihvatu i otpremi broda
Katarina Sesar
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza poslova pomorskog agenta pri prijevozu opasnih tvari morem
Analiza poslova pomorskog agenta pri prijevozu opasnih tvari morem
Sanja Ilinić
Pomorski agent je fizička ili pravna osoba koja ima tri ključne aktivnosti kojima se bavi, a to su poslovi zastupanja, pomaganja i posredovanja u pomorsko-agencijskom poslovanju. Za pomorskog agenta tu proizlaze određena prava i obveze, te ima pravo na nagradu i naknadu svojih troškova. Svoj posao agent mora obavljati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Od ključne je važnosti da agent vodi računa o poslovima koje mora obaviti prije dolaska broda, tijekom boravka i...
Analiza poslovanja ACI marina na otoku Rabu i njihov utjecaj na razvoj nautičkog turizma
Analiza poslovanja ACI marina na otoku Rabu i njihov utjecaj na razvoj nautičkog turizma
Dino Dumičić
Nautički turizam jedan je od najbrže rastućih oblika rekreacije turista. Turistova želja za odmorom, želja za zabavom te sve uspješnijim i bržim savladavanjem prirodnih prepreka na moru stvaraju se osnovne značajke za razvoj nautičkog turizma. Tim preduvjetom razvoja nautičkog turizma javlja se potreba otvaranja marina, koje u svojoj ponudi pružaju nautičarima cjelokupne ponude za njihovo plovilo, a samim turistima pružaju različite usluge u pogledu zabave, odmora, trgovine i...
Analiza poslovanja Jadrolinije
Analiza poslovanja Jadrolinije
Daniel Uroda
U ovom se radu prikazuje poslovanje poduzeća Jadrolinija kroz posljednjih pet godina, od 2013. do 2017. godine. Poslovanje se izražava putem financijskih analiza (vertikalne i horizontalne) kroz koje su provedene usporedbe na temelju bilanci te računa dobiti i gubitka za navedene godine. Kao jedini veći brodar u Hrvatskoj, Jadrolinija ima stoljetnu tradiciju u linijskom prijevozu putnika i tereta, a djelatnost joj je prijevoz putnika i vozila uglavnom sezonskog karaktera. Flota...
Analiza postojećeg stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Analiza postojećeg stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Helena Volarić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza potencijala luka Zadarske županije
Analiza potencijala luka Zadarske županije
Iva Đaković
U ovom diplomskom radu pod naslovom „Analiza potencijala luka Zadarske županije“ razmatraju se luke županijskog značaja za grad Zadar. Analizirana su trenutna tehnička stanja luka te plan razvoja istih. Pomoću AutoCAD programa prikazani su razvojni planovi za svaku luku. U uvodu rada govori se o podjeli i funkciji luka to jest što bi luka trebala zadovoljavati kako bi se svrstala u određenu podjelu. U drugom dijelu rada opisana je funkcija luka, opisana su tehnička svojstva svake...

Pages